Poreska kancelarija Tatić
06.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Izvršene su izmene Pravilnika o PDV-u

Izvršene su izmene Pravilnika o PDV-u - propisana je obaveza posebne evidencije o prometu dobara koja je putnik otpremi...

Pogledaj vest
24.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun PDV-a na promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu

Oslobođenje od PDV-a za promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanova...

Pogledaj vest
24.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Mesto prometa računovodstvenih i administrativnih usluga

Određivanje mesta prometa računovodstvenih i administrativnih usluga kada se usluge pružaju u okviru grupe povezanih ...

Pogledaj vest
11.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

SEF – umanjenje izlaznog PDV-a po osnovu storno fakture

Sistem elektronskih faktura - umanjenje izlaznog PDV-a po osnovu storno fakture.

Pogledaj vest
29.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Oporezivanje pružanja usluga stranim kompanijama

Da li je promet po osnovu pružanja usluga stranim kompanijama oporeziv PDV-om?

Pogledaj vest
04.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Strano lice ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog punomoćnika

Strano lice koje se evidentira u sistem PDV ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog puno...

Pogledaj vest
25.07.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Mesto prometa usluge digitalne trgovine preko platforme obveznika PDV - stranog lica

Mеsto promеta usluga prilikom zaključivanja ugovora čiji jе prеdmеt pružanjе usluga digitalnе trgovinе prеko...

Pogledaj vest
22.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman naknade troškova lečenja zaposlenih

Poslodavac može doneti odluku da zaposlenom nadoknadi troškove lečenja u zemlji i inostranstvu, pa se postavlja pitan...

Pogledaj vest
09.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Donet je Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Konačno je donet novi (jedinstveni) Pravilnik o elektronskom fakturisanju - u primeni od 1. jula 2023. godine.

Pogledaj vest
05.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

(Ne)ispravnost računa iz ugla Zakona o PDV

Najčešće greške koje se javljaju u elektronskim fakturama izdatih preko SEF-a i mišljenja Ministarstva finansija.

Pogledaj vest
28.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Izvršene su izmene u okviru Zbirne i Pojedinačne evidencije PDV-a u SEF-u

Izvršene su izmene u okviru Zbirne i Pojedinačne evidencije PDV-a, i omogućeno je vezivanje tzv. knjižnog odobrenja ...

Pogledaj vest
28.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u - u primeni od 1. marta

Od 1. marta primenjivaće se nova pravila izdavanja elektronske fakture za tzv. sukcesivne isporuke dobara i usluga.

Pogledaj vest
1 2 3 8