Poreska kancelarija Tatić
03.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Naknadna izmena PDV osnovice

Način izmene poreske osnovice propisan je Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost u članovima 51. do 57.

Pogledaj vest
28.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Primena pravila o glavnom i sporednom prometu iz oblasti građevinarstva

Novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost regulisano je pitanje poreskog tretmana sporednog prometa koji prati glavn...

Pogledaj vest
27.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Opoziv poreskog punomoćstva – obrazac OOPPPDV

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost propisan je postupak opoziva punomoćja i novi obrazac kojim se poreski organ ob...

Pogledaj vest
23.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poresko oslobođenje za primljeni avans za izvoz dobara

U novom Pravilniku o porezu na dodatu vrednost je izbačena odredba o obavezi posedovanja ugovora kojim se predviđa ava...

Pogledaj vest
21.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izdavanje računa - novine propisane Pravilnikom o PDV

Izdavanje računa - novine propisane novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost.

Pogledaj vest
19.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Šta se više ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva?

Novine kod određivanja poreskog dužnika u građevinarstvu.

Pogledaj vest
08.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Besplatno davanje reklamnih kataloga i brošura

Obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke reklamnih kataloga i brošura, jer su namenjeni ...

Pogledaj vest
30.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o podnošenju obrasca preko portala Poreske uprave

Zahtev koji se odnosi na promet dobara i usluga kod projekata izgradnje autoputeva dostavljaće se preko portala Poreske...

Pogledaj vest
29.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Odlaganje početka primene odredbi o PDV tretmanu povratne ambalaže na 1. januar 2022. godine.

Pogledaj vest
22.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Ulaganje u poslovni prostor koji je u vlasništvu matičnog društva obveznika

Porеski trеtman promеta u slučaju kada obvеznik nabavi dobra, odnosno uslugе iz oblasti građеvinarstva za svrhu ...

Pogledaj vest
22.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Poreska uprava je na svom sajtu objavila novo Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Pogledaj vest
19.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Ukupan promet za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV

Šta sе uračunava u iznos ukupnog promеta za svrhu еvidеntiranja za obavеzu plaćanja PDV?

Pogledaj vest
1 2 3 5