računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
24.10.2019

Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i jedan novi pravilnik iz oblasti PDV-a

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, br. 75/19, a doneti su sa ciljem usaglašavanja sa nedavno izvršenim...

21.10.2019

Elementi računa koji izdaje poreski punomoćnik

Poreski punomoćnik u ime stranog lica izdaje PDV račun koji mora da sadrži propisane elemente.

17.10.2019

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju

Zakon jasno propisuje da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju.

11.10.2019

Da li se usluga hotelskog smeštaja uvek smatra reprezentacijom?

Da li obvеznik PDV koji snima film, pri čеmu ćе prеdmеtni film po završеnom snimanju biti otprеmljеn u inostr...

07.10.2019

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Narodna skupština je na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona ...

08.10.2019

Račun koji izdaje poreski punomoćnik – pravo na odbitak prethodnog poreza

Mišljеnjе Ministarstva finansija, br. 430-00-00065/2019-04 od 15.4.2019. godine.

23.09.2019

Davanje poklona zaposlenima

Mogućnost poslodavca da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja gde se pod dru...

19.09.2019

Izmena Zakona o PDV

Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV i uputila ga u skupštinsku proceduru.

16.09.2019

Donacije ili uzorci - pravni i poreski aspekt

Izdaci za donacije predstavljaju rashode nastale određenim davanjima u dobrotvorne svrhe, odnosno rashode koji nisu u d...

05.09.2019

Besplatno davanje reklamnog materijala – PDV tretman

Privredni subjekti u poslovanju često besplatno daju reklamni materijal u svrhu reklame i promocije svog poslovanja.

30.12.2017

Zvanično - POPDV obrazac podnosi se za julske i naredne obračune PDV-a

Obrazac POPDV u upotrebi počev od poreskog perioda jul 2018.

05.12.2018

Pretežni izvoznici

Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći...

1 2 3