Poreska kancelarija Tatić
11.04.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Uvedena nova pravila za PDV obveznike

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost, objavljenom u Službenom glasniku 5. aprila, uvedeno je nekoliko izmena koje s...

Pogledaj vest
09.04.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Pravilnika o PDV – u primeni od 4. aprila

U "Službenom glasniku RS" objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

Pogledaj vest
31.01.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Postavljena je korisnička aplikacija za evidentiranje povraćaja PDV-a stranim putnicima

Postavljena je korisnička aplikacija za evidentiranje povraćaja PDV-a stranim putnicima koji dobra otpremaju u ličnom...

Pogledaj vest
28.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Pravilnika o PDV i Pravilnika o elektronskom fakturisanju

Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Pogledaj vest
18.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na ispravku iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu

Pravo na ispravku iznosa PDV iskazanog u pogrеšnom računu, koji jе obvеznik PDV stornirao, a koji jе samo еvidеn...

Pogledaj vest
06.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Izvršene su izmene Pravilnika o PDV-u

Izvršene su izmene Pravilnika o PDV-u - propisana je obaveza posebne evidencije o prometu dobara koja je putnik otpremi...

Pogledaj vest
24.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun PDV-a na promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu

Oslobođenje od PDV-a za promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanova...

Pogledaj vest
24.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Mesto prometa računovodstvenih i administrativnih usluga

Određivanje mesta prometa računovodstvenih i administrativnih usluga kada se usluge pružaju u okviru grupe povezanih ...

Pogledaj vest
11.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

SEF – umanjenje izlaznog PDV-a po osnovu storno fakture

Sistem elektronskih faktura - umanjenje izlaznog PDV-a po osnovu storno fakture.

Pogledaj vest
29.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Oporezivanje pružanja usluga stranim kompanijama

Da li je promet po osnovu pružanja usluga stranim kompanijama oporeziv PDV-om?

Pogledaj vest
04.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Strano lice ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog punomoćnika

Strano lice koje se evidentira u sistem PDV ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog puno...

Pogledaj vest
25.07.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Mesto prometa usluge digitalne trgovine preko platforme obveznika PDV - stranog lica

Mеsto promеta usluga prilikom zaključivanja ugovora čiji jе prеdmеt pružanjе usluga digitalnе trgovinе prеko...

Pogledaj vest
1 2 3 8