Poreska kancelarija Tatić
01.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Navođenje naziva privrednog društva u računu - Mišljenje MF

Navođenje naziva privrednog društva u računu nije osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza - Mišljenj...

Pogledaj vest
08.06.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kuhinjskih elemenata

Da li obvеznik PDV ima pravo na odbitak prеthodnog porеza po osnovu nabavkе kuhinjskih еlеmеnata i еlеktrični...

Pogledaj vest
24.05.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nova dopuna Pravilnika o PDV-u

Propisana su pravila izdavanja elektronske fakture za promet izvršen subjektu javnog sektora za koji je izdat fiskalni ...

Pogledaj vest
26.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o fiskalnim računima

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o fiskalnim računima (nova pravila izdavanja računa imaocima korporaci...

Pogledaj vest
08.03.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Sticanje statusa pretežnog izvoznika

Status "pretežnog izvoznika" mogu da steknu obveznici PDV-a ispunjavajući kriterijume propisane Uredbom o kriterijumim...

Pogledaj vest
07.02.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveza obračuna PDV-a na manjak dobara

Manjak se konstatuje prilikom redovnog, odnosno vanrednog popisa, kada i nastaje poreska obaveza za PDV po tom osnovu.

Pogledaj vest
10.01.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina – rok 17. januar

Obveznik je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine dostavi nadležnom poreskom orga...

Pogledaj vest
04.01.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalni račun koji izdajе obvеznik PDV smatra sе računom u smislu Zakona o PDV

Fiskalni račun koji izdajе obvеznik PDV prеko еlеktronskog fiskalnog urеđaja smatraće se računom u smislu Zako...

Pogledaj vest
27.12.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u

Propisana su nova pravila izdavanja računa, u skladu sa izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u.

Pogledaj vest
15.12.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke novogodišnjih ukrasa

Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke novogodišnjih ukrasa namenjenih dekoraciji poslovnog ...

Pogledaj vest
22.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izdaci za reprezentaciju - izdaci za koje ne postoji pravna obaveza

Izdacima za reprezentaciju smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi...

Pogledaj vest
10.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke električnog trotineta

Kada privredno društvo koje je u sistemu PDV-a nabavi električni trotinet postavlja se pitanje da li ima pravo na odbi...

Pogledaj vest
1 2 3 7