Poreska kancelarija Tatić
22.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izdaci za reprezentaciju - izdaci za koje ne postoji pravna obaveza

Izdacima za reprezentaciju smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi...

Pogledaj vest
10.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke električnog trotineta

Kada privredno društvo koje je u sistemu PDV-a nabavi električni trotinet postavlja se pitanje da li ima pravo na odbi...

Pogledaj vest
22.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Promet dobara privrednom društvu iz Albanije po čijem nalogu se dobra otpremaju na teritoriju APKM

Porеski trеtman promеta dobara kada obvеznik PDV − prodavac izvrši promеt dobara privrеdnom društvu iz Albanij...

Pogledaj vest
10.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Fakture za ino usluge i PDV osnovica

Interni obračun PDV se vrši u periodu kada je nastao promet i u osnovicu treba ukalkulisati i porez po odbitku.

Pogledaj vest
03.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Naknadna izmena PDV osnovice

Način izmene poreske osnovice propisan je Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost u članovima 51. do 57.

Pogledaj vest
28.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Primena pravila o glavnom i sporednom prometu iz oblasti građevinarstva

Novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost regulisano je pitanje poreskog tretmana sporednog prometa koji prati glavn...

Pogledaj vest
27.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Opoziv poreskog punomoćstva – obrazac OOPPPDV

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost propisan je postupak opoziva punomoćja i novi obrazac kojim se poreski organ ob...

Pogledaj vest
23.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poresko oslobođenje za primljeni avans za izvoz dobara

U novom Pravilniku o porezu na dodatu vrednost je izbačena odredba o obavezi posedovanja ugovora kojim se predviđa ava...

Pogledaj vest
21.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izdavanje računa - novine propisane Pravilnikom o PDV

Izdavanje računa - novine propisane novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost.

Pogledaj vest
19.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Šta se više ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva?

Novine kod određivanja poreskog dužnika u građevinarstvu.

Pogledaj vest
08.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Besplatno davanje reklamnih kataloga i brošura

Obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke reklamnih kataloga i brošura, jer su namenjeni ...

Pogledaj vest
30.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o podnošenju obrasca preko portala Poreske uprave

Zahtev koji se odnosi na promet dobara i usluga kod projekata izgradnje autoputeva dostavljaće se preko portala Poreske...

Pogledaj vest
1 2 3 6