Poreska kancelarija Tatić
28.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Izvršene su izmene u okviru Zbirne i Pojedinačne evidencije PDV-a u SEF-u

Izvršene su izmene u okviru Zbirne i Pojedinačne evidencije PDV-a, i omogućeno je vezivanje tzv. knjižnog odobrenja ...

Pogledaj vest
28.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u - u primeni od 1. marta

Od 1. marta primenjivaće se nova pravila izdavanja elektronske fakture za tzv. sukcesivne isporuke dobara i usluga.

Pogledaj vest
23.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak PDV na osnovu elektronske facture

Pravo na odbitak prеthodnog porеza ako jе еlеktronska faktura prihvaćеna najkasnijе do istеka roka za prеdaju ...

Pogledaj vest
01.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u - u primeni od 1. februara 2023. godine

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, koji je objavljen u Službenom glasniku ...

Pogledaj vest
01.12.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Mesto prometa usluge održavanja obuke pružene od strane nerezidentnog pravnog lica

Opšte pravilo prema članu 12. stav 4. Zakona jeste da se mesto prometa usluge određuje na osnovu mesta sedišta prima...

Pogledaj vest
08.11.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka.

Pogledaj vest
21.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Uslovi za oslobođenje od PDV-a za promet dobara i usluga koji se vrši po međjunarodnim ugovorima

Poreski tretman projekta izgradnje komunalne infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada "Č...

Pogledaj vest
01.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Navođenje naziva privrednog društva u računu - Mišljenje MF

Navođenje naziva privrednog društva u računu nije osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza - Mišljenj...

Pogledaj vest
08.06.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kuhinjskih elemenata

Da li obvеznik PDV ima pravo na odbitak prеthodnog porеza po osnovu nabavkе kuhinjskih еlеmеnata i еlеktrični...

Pogledaj vest
24.05.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nova dopuna Pravilnika o PDV-u

Propisana su pravila izdavanja elektronske fakture za promet izvršen subjektu javnog sektora za koji je izdat fiskalni ...

Pogledaj vest
26.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o fiskalnim računima

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o fiskalnim računima (nova pravila izdavanja računa imaocima korporaci...

Pogledaj vest
08.03.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Sticanje statusa pretežnog izvoznika

Status "pretežnog izvoznika" mogu da steknu obveznici PDV-a ispunjavajući kriterijume propisane Uredbom o kriterijumim...

Pogledaj vest
1 2 3 7