Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji
Zarade u RS u 2016. i drugi podaci koji se utvrđuju na bazi prosečnih zarada
Pregled kretanja minimalne zarade
Osnovice osiguranja za građane koji sami uplaćuju doprinos za PIO
Cenzus za dečiji dodatak
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju
Indeksi troškova života
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
Indeksi industrijske proizvodnje
Pregled stopa zatezne kamate i konformnih koeficijenata
Pregled kretanja referentne kamatne stope, eskontne stope i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
Pregled visina članarina privrednim komorama i zadružnim savezima
Pregled časopisa “Finansije” u izdanju Ministarstva finansija