Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled iznosa najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2017. godini.

Period primene Iznosi najniže mesecne osnovice Sl. glasnik RS
od 06.01.2018. do 31.12.2018. 23.053 2/2018
od 1.11.2017. do 05.01.2018. 23.074 (65.927 x 35%) 96/2017
od 1.08.2017. do 31.10.2017. 23.446 (66.988 x 35%) 73/2017
od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 (62.588 x 35%) 41/2017
od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 (66.368 x 35%) 7/2017
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 (63.441 x 35%) 88/2016
od 1.08.2016. do 31.10.2016. 22.400 (64.001 x 35%) 65/2016
od 1.05.2016. do 31.07.2016. 21.012 (60.034 x 35%) 44/2016
od 1.02.2016. do 30.04.2016. 22.449 (64.139 x 35%) 7/2016
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 (61.578 x 35%) 90/2015
od 1.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 (61.445 x 35%) 66/2015
od 1.05.2015. do 31.07.2015. 20.109 (57.453 x 35%) 38/2015
od 1.02.2015. do 30.04.2015. 22.357 (63.878 x 35%) 8/2015
od 1.11.2014. do 31.01.2014. 21.718 (62.051 x 35%) 118/2014
od 1.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 (62.046 x 35%) 79/2014
od 1.05.2014. do 31.07.2014. 20.198 (57.709 x 35%) 46/2014
od 1.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 (63.664 x 35%) 8/2014
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 (60.599 x 35%) 95/2013

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/2012 – usklađeni din. izn. 8/2013 – usklađeni din. izn. 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 112/2015), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa tromesečno se usklađuje, utvrđuje ga i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Poslodavac koji ne izvrši isplatu zarada do 30-og u mesecu za prethodni mesec dužan je da do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu osnovicu doprinosa.
Za zaposlene rezidente koji su upućeni na rad u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica rezidente, najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jednaka je dvostrukoj najnižoj mesečnoj osnovici utvrđenoj u skladu sa članom 37. Zakona, što za period od 30.11.2014. godine do 31.01.2015. godine iznosi 43.436 dinara (21.718 x 2).
Za samostalne umetnike, sveštenike i verske službenike i za poljoprivrednike, najnižu mesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu poslednje godine prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, primenjuje se za celu kalendarsku godinu – ne menja se u toku godine, a za 2014. godinu iznosi 22.282 dinara.