Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled iznosa najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Period primene Iznosi najniže mesečne osnovice Službeni glasnik RS
od 01.01.2024. do 31.12.2024. 40.143 104/2023
od 01.01.2023. do 31.12.2023. 35.025 143/2022
od 01.01.2022. do 31.12.2022. 30.880 127/2021
od 01.01.2021. do 31.12.2021. 28.403 154/2020
od 01.01.2020. do 31.12.2020. 25.801 093/2019

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Poslodavac koji ne izvrši isplatu zarada do 30-og u mesecu za prethodni mesec dužan je da do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu osnovicu doprinosa.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2022. godinu iznosi 30.880 dinar.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: