Usluge osnivanja (registracije) i prateće usluge

 • DOO, ogranak, predstavništvo, preduzetnik
 • Sedište (virtuelna kancelarija) i prijem pošte
 • Zastupanje

Računovodstvo

 • Knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Platni promet
 • Finansijsko izveštavanje

Poreske usluge

 • Poresko savetovanje
 • Transferne cene
 • Godišnji porez na dohodak građana
 • PDV punomoćnik i refakcija PDV

Administrativne usluge

 • Boravišne i radne dozvole
 • APR promene
  (transfer udela, promena direktora i slično)
 • Bezbednost i zdravlje na radu
Cenovnik i opšti uslovi

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: