udruženje računovođa i poreskih savetnika
Članarina za 2019. godinu iznosi 2.000 dinara

Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Novim članovima koji izvrše uplatu članarine, počev od 20. oktobra 2018. godine, uplata “pokriva” period od dana uplate do kraja 2019. godine.

02.02.2018

Excel - XML obrasci za IMPORT za završni račun 2017.

Excel obrasci sa mogućnošću konvertovanja bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih izveštaja u XML i njihov nesmetan ...

30.01.2018

FI na engleskom jeziku

URIPS-ovoj strani dodat FI skraćenog obima na engleskom jeziku, ažurirani obrasci PDP i PPDG-1S

29.01.2018

Postavljen novi PPDG-2R obrazac

Za članove URIPS-a postavljena poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

1 2 3 4