opis: neto-bruto1-bruto2: bruto1-neto-bruto2: bruto2-bruto1-neto:
neto zarada:
porez:
doprinos za PIO:
doprinos za zdravstvo
doprinos za nezaposlenost:
porez i doprinosi iz zarada:
bruto zarada (bruto 1):
doprinos za PIO:
doprinosi za zdravstvo:
doprinosi na zarade:
ukupno za plaćanje (bruto 2):
subvencije 65%:
trošak za poslodavca sa povratom od 65%:
subvencije 75%:
trošak za poslodavca sa povratom od 75%:

Unesite neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Unesite željenu neto zaradu

porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto zaradu

porez:

PIO:

Neto:

ukoliko je lice osigurano po drugom osnovu

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Zdravstvo:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Zdravstvo:

Zakup nepokretnosti

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Zakup pokretnosti

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Ukoliko je lice osigurano po drugom osnovu

Normirani troškovi 50%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 43%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 34%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu

Normirani troškovi 50%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 43%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 34%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

PREDUZETNIK VAN RADNOG ODNOSA

PREDUZETNIK U RADNOM ODNOSU

opis: paušalac:
GODIŠNJI IZNOS PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA
– OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
MESEČNI IZNOS
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - MESEČNO
osnovica doprinosa
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI
OSTALI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
UKUPNI TROŠKOVI
lična zarada: opis:
PROCENJEN GODIŠNJI PRIHOD
MESEČNA OSNOVICA ZA LIČNU ZARADU
(*trenutna minimalna osnovica: 25.801,00)
POREZ NA LIČNU ZARADU
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI ZA LIČNU ZARADU
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI NA LIČNU ZARADU
GODIŠNJI TROŠAK NETO LIČNE ZARADE
OSTALI PROCENJENI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
UKUPNI TROŠKOVI
opis: paušalac:
GODIŠNJI IZNOS PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA
– OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
MESEČNI IZNOS
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - MESEČNO
osnovica doprinosa
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI
OSTALI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
UKUPNI TROŠKOVI
lična zarada: opis:
PROCENJEN GODIŠNJI PRIHOD
MESEČNA OSNOVICA ZA LIČNU ZARADU
(*trenutna minimalna osnovica: 25.801,00)
POREZ NA LIČNU ZARADU
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI ZA LIČNU ZARADU
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI NA LIČNU ZARADU
GODIŠNJI TROŠAK NETO LIČNE ZARADE
OSTALI PROCENJENI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
UKUPNI TROŠKOVI

U polje ''Broj'' se unosi numerički podatak (bez razmaka, crtica i sl.)