* ne odgovaramo za tačnost, molimo uvek proverite obračun sa stručnim licima
** elementi koje se odnose na obračune su podložni promenama (stope i drugo)

neto zarada:

porez:

doprinos za pio:

doprinos za zdravstvo:

doprinos za nezaposlenost:

porezi i doprinosi iz zarada:

bruto zarada (bruto 1):

doprinos za pio:

doprinos za zdravstvo:

doprinosi na zarade:

ukupno za plaćanje (bruto 2):

subvencije 65%:

trošak za poslodavca sa povratom od 65%:

subvencije 75%:

trošak za poslodavca sa povratom od 75%:

* ne odgovaramo za tačnost, molimo uvek proverite obračun sa stručnim licima
** elementi koje se odnose na obračune su podložni promenama (stope i drugo)

Unesite neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Unesite željenu neto zaradu

porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto zaradu

porez:

PIO:

Neto:

ukoliko je lice osigurano po drugom osnovu

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Zdravstvo:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Zdravstvo:

Zakup nepokretnosti

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Zakup pokretnosti

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

Neto:

Ukoliko je lice osigurano po drugom osnovu

Normirani troškovi 50%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 43%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 34%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu

Normirani troškovi 50%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 43%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

Normirani troškovi 34%

Unesite željenu neto vrednost:

Porez:

PIO:

Bruto:

Unesite željenu bruto vrednost:

Porez:

PIO:

Neto:

* ne odgovaramo za tačnost, molimo uvek proverite obračun sa stručnim licima
** elementi koje se odnose na obračune su podložni promenama (stope i drugo)

PREDUZETNIK VAN RADNOG ODNOSA

PREDUZETNIK U RADNOM ODNOSU

opis: paušalac:
GODIŠNJI IZNOS PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA
– OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
MESEČNI IZNOS
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - MESEČNO
osnovica doprinosa
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI
OSTALI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
UKUPNI TROŠKOVI
lična zarada: opis:
PROCENJEN GODIŠNJI PRIHOD
MESEČNA OSNOVICA ZA LIČNU ZARADU
(*trenutna minimalna osnovica: 40.143,00)
POREZ NA LIČNU ZARADU
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI ZA LIČNU ZARADU
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI NA LIČNU ZARADU
GODIŠNJI TROŠAK NETO LIČNE ZARADE
OSTALI PROCENJENI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
UKUPNI TROŠKOVI
opis: paušalac:
GODIŠNJI IZNOS PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA
– OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
MESEČNI IZNOS
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - MESEČNO
osnovica doprinosa
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI
OSTALI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
UKUPNI TROŠKOVI
lična zarada: opis:
PROCENJEN GODIŠNJI PRIHOD
MESEČNA OSNOVICA ZA LIČNU ZARADU
(*trenutna minimalna osnovica: 40.143,00)
POREZ NA LIČNU ZARADU
DOPRINOS ZA PIO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST
UKUPNI MESEČNI POREZI I DOPRINOSI ZA LIČNU ZARADU
UKUPNI GODIŠNJI POREZI I DOPRINOSI NA LIČNU ZARADU
GODIŠNJI TROŠAK NETO LIČNE ZARADE
OSTALI PROCENJENI GODIŠNJI TROŠKOVI
(RAČUNOVODSTVO, KOMUNALNE USLUGE, TAKSE I SL.)
POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
UKUPNI TROŠKOVI

U polje ''Broj'' se unosi numerički podatak (bez razmaka, crtica i sl.)