27.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Prosečna zarada za avgust i sa njom povezane veličine

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za avgust 2020. godine.

Pogledaj vest
27.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – oktobar 2020.

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u slučaju da privredni subjekt ne zapošljava adekvatan broj o...

Pogledaj vest
27.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajtu.

Pogledaj vest
26.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Ministarstvo finansija sačinilo radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji

Početak primene zakona je predviđen od 1. januara 2022. godine, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za s...

Pogledaj vest
26.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Konsultacije o Nacrtu zakona o fiskalizaciji

Ministarstvo poziva stručnu javnost i sve privredne subjekte i građane da se uključe u postupak konsultacija o Nacrtu...

Pogledaj vest
23.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Izmenjen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kiprom

Izmenjeni tekst Ugovora (koji je pripremio nadležni organ Republike Srbije) biće blagovremeno objavljen na sajtu Minis...

Pogledaj vest
23.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Kupovina od fizičkih lica

Da li je takva kupovina od fizičkih lica dozvoljena i da li ste dužni da platite određeni porez?

Pogledaj vest
22.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Dnevnice i godišnji porez na dohodak građana

Da li sе iznos dnеvnicе iznad pripadujеćеg nеoporеzivog iznosa uračunava u osnovicu godišnjеg porеza na doho...

Pogledaj vest
21.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Da li Payoneer deli podatke o korisnicima u Srbiji?

Da li je Payoneer delio, odnosno da li će deliti podatke o transakcija sa Poreskom Upravom Republike Srbije.

Pogledaj vest
21.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Tretman prihoda koje freelanceri ostvare iz inostranstva

Za prihode iz inostranstva dužni ste da podnesete poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Pogledaj vest
20.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi bilten Ministarstva finansija

Objavljen novi Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Minist...

Pogledaj vest
20.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Radno angažovanjе na pomoćnim poslovima u kući ćе uskoro biti rеgulisano

Radno angažovanjе na pomoćnim poslovima u kući bićе rеgulisano poput sеzonskog u poljoprivrеdi u odrеđеnim d...

Pogledaj vest
1 2 3 91