računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati

24.04.2019

Praznik rada 2019. godine

Ove godine Praznik rada (1. i 2. maj) pada u sredu i četvrtak, tako da su navedena dva dana neradna.

24.04.2019

Predstojeći praznici

Vaskršnji praznici se praznuju počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

23.04.2019

Kalkulator za obračun godišnjeg poreza na dohodak

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2018. godini preko 2.470.644 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za ...

18.04.2019

Poreski tretman raskida predugovora GP

Detaljno razjašnjen raskid ugovora između građevinskog preduzeća i fizičkog lica, vraćanja sredstava fizičkom lic...

09.04.2019

Porez po odbitku na usluge iz inostranstva

U primeni su tri nove značajne izmene u oblasti poreza po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica.

09.04.2019

Vođenje analitike robe u maloprodaji

Obaveza vođenja pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i iskazivanje u količinama i novčani...

1 2 3 120