računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
14.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 14. februara

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu je petak 14. februar 2020. godine.

13.02.2020
Vreme čitanja: 3 min

Pravdanje troškova za prevoz bez zakonskog osnova

Mišljenje Ministarstva finansija nije obavezujuće i ne može da bude iznad zakona.

13.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

Mogu li trgovci da naplate robu po ceni većoj od cifre koja je istaknuta na proizvodu?

Prodavac je obavezan da robu proda za sumu koja je naznačena na proizvodu ili prodajnom mestu.

13.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Excel - XML obrasci za IMPORT za završni račun 2019.

Excel obrasci sa mogućnošću konvertovanja bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih izveštaja u XML i njihov nesmetan ...

12.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

Uticaj računovodstvene greške na osnovicu poreza na dobit

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-705/2019-04 od 27.8.2019. godine.

11.02.2020
Vreme čitanja: 3 min

Ne plaćaju se socijalni doprinosi na nedokumentovanu naknadu troškova prevoza zaposlenima

Ministarstvo finansija je dalo mišljenje o poreskom tretmanu naknade troškova dolaska i odlaska sa rada koji nisu doku...

10.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajtu.

10.02.2020
Vreme čitanja: 3 min

Poreske olakšice za novoosnovane firme koje se bave inovacijama

Ova preduzeća će biti oslobođena plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara u naredne tri godine,...

10.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

U mnogim kompanijama i dalje isplaćuju gotovinu za prevoz zaposlenih

Lakše je sa kešom, makar platili porez. Zaposleni u velikim kompanijama i dalje mahom dobijaju gotovinu na ime prevoza...

07.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za plaćanje januarskih obaveza za preduzetnike-paušalce

Obaveštavamo preduzetnike-paušalce da 18. februara 2020. godine ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza.

07.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Februarski rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a kupcu hrane i opreme za bebe

Od prvog februara 2020. godine izmenjeni su uslovi za refundaciju PDV-a na kupovinu hrane i opreme za bebe.

06.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

Elektronsko potpisivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2019. godinu

Agencija za privredne registre je omogućila korišćenje posebne "NexU-APR" aplikacije, pomoću koje mogu izvršiti pot...

1 2 3 79