računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
11.11.2019

Referentna kamatna stopa smanjena na 2,25%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 7. novembra da referentnu kamatnu stopu smanji na n...

11.11.2019

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajtu.

09.11.2019

10. novembar je Međunarodni dan računovođa

Poštovane i uvažene kolege, srećan Vam praznik želi AKTIVA sistem.

08.11.2019

Seminar o analizi i efektima primene novousvojenih i najavljenih poreskih propisa

Odlučili smo da zbog mnogobrojnih pitanja i dilema na temu novousvojenih i najavljenih poreskih propisa održimo semina...

08.11.2019

Odredbe novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje pravnih lica

Zakonom je propisano da se pravna lica i preduzetnici razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika pravna lica.

08.11.2019

Da li knjigovođa može da bude paušalno oporezovan?

Preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslov...

07.11.2019

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada Republike Srbije je utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dopr...

07.11.2019

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

06.11.2019

Preuzmite Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Predstavljamo najnovije obrasce koji se mogu koristiti za usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

06.11.2019

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Vlada je saopštila da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ušao u skupštinsku ...

05.11.2019

Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019.

Prijavu, odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, u Posebnom informacionom sistemu Agencije.

05.11.2019

Rashod iskazan po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane zakupca nepokretnosti

Porеski trеtman rashoda iskazanog po osnovu porеza na imovinu plaćеnog od stranе pravnog lica – zakupca nеpokr...

1 2 3 70