Uvedena nova pravila za PDV obveznike

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost, objavljenom u Službenom glasniku 5. aprila, uvedeno je nekoliko izmena koje se tiču PDV obveznika.

Poreska savetnica Svetlana Sarafijanović kaže da su među ovim promenama najvažnije dve novine. Prva se tiče transakcije robe pri carinskom skladištenju.

Novo pravilo glasi da obveznik u transakciji robe koja je u postupku carinskog skladištenja pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruje bez računa za isporuku overenog od strane carinskog organa.

“Naime, od sada je potrebna samo deklaracija u elektronskom obliku, odnosno overena kopija deklaracije u papirnom obliku. Pre ove izmene bilo je neophodno dostaviti dokument i u elektronskom i u papirnom obliku”, objašnjava naša sagovornica.

Poreska savetnica ističe kao bitno još jedno novo pravilo vezano za PDV obveznike koje je u primeni od 5. aprila.

“U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost stoji da će ubuduće kupci prvog stana za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja PDV-a uz zahtev prilagati i fiskalni račun izdat od prodavca, obveznika PDV-a, koji je poreski dužnik za taj promet. Ovo jeste praksa otkako je uvedena nova fiskalizacija ali do sada nije bilo precizirano u Pravilniku”, kaže Sarafijanović.

Podsetimo, za PDV obveznike koji se nalaze u sistemu elektronskih faktura već je uvedeno nekoliko izmena od 1. januara ove godine. Najvažnije izmene tiču se skraćenja roka za dostavljanje pojedinačne i zbirne evidencije o PDV obavezi na sistemu elektronskih faktura. Rok je skraćen sa 15. na 10. dan u mesecu.

Kada je reč o prijavi PDV-a i plaćanju obaveze – važe stari propisi, odnosno rok je 15. u mesecu.

Kada su u pitanju tromesečni obveznici, oni će PDV evidenciju na SEF za prvo tromesečje 2024. godine morati da dostave do 10. aprila. Rok za PDV prijavu i plaćanje poreza nije se menjao – ostaje 15. april 2024. godine.

Ukoliko nakon predaje evidencije dođe do promena u PDV obavezi obveznika, on može da izvrši izmene PDV evidencije u roku od 15 dana nakon isteka meseca u kojem je promena nastala. Na primer, ako obveznik 13. aprila izda račun sa datumom prometa iz marta 2024. godine, on može sve do 15. aprila da koriguje PDV evidencije na SEF-u.

Od septembra 2024. godine privrednike čeka još jedna, krupnija izmena. Prvi put će na sistemu elektronskih faktura biti obuhvaćen i ulazni porez na dodatu vrednost – PDV koji u fakturama obračunavaju dobavljači, i to kroz PDV evidencije.

Kako je ranije za naš portal objasnila poreska savetnica Marija Đorđić, za sada se zna da će evidencije obuhvatiti i ulazni PDV za koji imamo i ulazni PDV za koji nemamo pravo odbitka.

“Sve druge detalje saznaćemo kada bude donet podzakonski akt, koji se očekuje do leta 2024. godine”, istakla je naša sagovornica.

Na kraju, propisana je po prvi put mogućnost brisanja obveznika iz sistema elektronskih faktura. Kako će tačno izgledati ova procedura biće regulisano izmenama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje bi trebalo da budu donete u roku od 60 dana.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: