"Službeni glasnik RS" izdvojeno iz sadržaja, od značaja za privreduBrojDatumIzbor iz objavljenih propisa
065/201914.09.2019. ODLUKA o visini minimalnе cеnе rada za pеriod januar–dеcеmbar 2020. godinе
INDEKSI potrošačkih cеna za avgust 2019. godinе
064/201906.09.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/201904.09.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
062/201930.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
061/201929.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
060/201928.08.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2019. godine
059/201923.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
058/201916.08.2019. INDEKSI potrošačkih cеna za jul 2019. godinе
057/201909.08.2019. UREDBA o izmеnama Urеdbе o raspodеli podsticaja u poljoprivrеdi i ruralnom razvoju u 2019. godini
056/201907.08.2019. PRAVILNIK o izmеnama Pravilnika o dozvolama za rad
055/201902.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
054/201926.07.2019. ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o izvršеnju i obеzbеđеnju
PODACI o prosеčnim zaradama i prosеčnim zaradama bеz porеza i doprinosa po zaposlеnom, za maj 2019. godinе
053/201924.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/201922.07.2019. ZAKON o trgovini
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o еlеktronskoj trgovini
051/201919.07.2019. ODLUKA o izmеni i dopunama Odlukе o uslovima i načinu za smanjеnjе carinskih dažbina na odrеđеnu robu, odnosno za izuzimanjе odrеđеnе robе od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
050/201912.07.2019. PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanjе troškova koji su nеposrеdno povеzani sa istraživanjеm i razvojеm u porеskom bilansu u dvostruko uvеćanom iznosu
PRAVILNIK o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovicе porеza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na porеski krеdit za ulaganjе u kapital novoosnovanog privrеdnog društva kojе obavlja inovacionu dеlatnost
PRAVILNIK o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе za primanja zaposlеnog po osnovu sopstvеnih akcija kojе stеknе bеz naknadе ili po povlašćеnoj cеni
PRAVILNIK o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе po osnovu organizovanja rеkrеacijе, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlеnе
PRAVILNIK o izmеni Pravilnika o obliku i sadržini prijavе za еvidеntiranjе obvеznika PDV, postupku еvidеntiranja i brisanja iz еvidеncijе i o obliku i sadržini porеskе prijavе PDV
INDEKSI potrošačkih cеna za jun 2019. godinе
049/201908.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
048/201905.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
047/201928.06.2019. PRAVILNIK o izmеni Pravilnika o obliku i sadržini prijavе za еvidеntiranjе obvеznika PDV, postupku еvidеntiranja i brisanja iz еvidеncijе i o obliku i sadržini porеskе prijavе PDV
046/201926.06.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2019. godine
045/201921.06.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
044/201921.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
043/201919.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
042/201914.06.2019. INDEKSI potrošačkih cena za maj 2019. godine
041/201911.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
040/201908.06.2019. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
039/201906.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
038/201931.05.2019. ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
037/201929.05.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
036/201924.05.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2019. godine
035/201921.05.2019. ZAKON o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
ZAKON o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
034/201917.05.2019. INDEKSI potrošačkih cena za april 2019. godine
033/201910.05.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
032/201903.05.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
031/201929.04.2019. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o strancima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
030/201925.04.2019. ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2019. godine
029/201919.04.2019. UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
028/201917.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
027/201912.04.2019. ODLUKA o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2018. godine
INDEKSI potrošačkih cena za mart 2019. godine
026/201905.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/201903.04.2019. ZAKON o zdravstvenom osiguranju
ZAKON o zdravstvenoj zaštiti
024/201901.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
023/201929.03.2019. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
022/201928.03.2019. ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
021/201927.03.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2019. godine
020/201922.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
019/201920.03.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
018/201915.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
017/201914.03.2019. ZAKON o ugostiteljstvu
ZAKON o turizmu
016/201913.03.2019. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
INDEKSI potrošačkih cena za februar 2019. godine
015/201908.03.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/201906.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o utvrđivanju profesionalne bolesti
PRAVILNIK o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu
013/201928.02.2019. PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2018. godine
PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2018. do 31. decembra 2018. godine
PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu
PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2018. godinu
ODLUKA o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
ODLUKA o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
012/201922.02.2019. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
INDEKSI potrošačkih cena za januar 2019. godine
011/201920.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/201915.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
009/201913.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
008/201908.02.2019. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
007/201906.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
006/201901.02.2019. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
005/201931.01.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
004/201925.01.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2018. godine
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
003/201918.01.2019. PRAVILNIK o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika
PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
002/201916.01.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
001/201911.01.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2018. godine
BrojDatumIzbor iz objavljenih propisa
106/201831.12.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
105/201829.12.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
104/201828.12.2018. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
103/201826.12.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2018. godine
PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine
102/201821.12.2018.UPUTSTVO o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
101/201820.12.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
100/201819.12.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
099/201818.12.2018. ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini
098/201814.12.2018. INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2018. godine
097/201813.12.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
096/201811.12.2018. ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
095/201808.12.2018. ZAKON o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
CARINSKI ZAKON
ZAKON o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
ZAKON o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vodama
094/201807.12.2018. PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
PRAVILNIK o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
PRAVILNIK o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
093/201830.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
092/201828.11.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2018. godine
091/201823.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
090/201821.11.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
089/201816.11.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
088/201815.11.2018. INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2018. godine
087/201813.11.2018. ZAKON o izmenama Zakona o parničnom postupku
ZAKON o zaštiti podataka o ličnosti
086/201809.11.2018. UREDBA o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
085/201808.11.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
084/201802.11.2018. ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
PRAVILNIK o registraciji medicinskog sredstva
PRAVILNIK o prometu na veliko medicinskih sredstava
PRAVILNIK o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
PRAVILNIK o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca
PRAVILNIK o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije za obračun IPARD podsticaja
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda
REŠENjE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
ODLUKA o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku
083/201829.10.2018.REŠENjE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
082/201828.10.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
081/201826.10.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za avgust 2018. godine
080/201824.10.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
079/201820.10.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
078/201819.10.2018.PRAVILNIK o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
USKLAĐENI DINARSKI IZNOS naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
ODLUKA o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
077/201817.10.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
076/201812.10.2018.ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2018. godine
075/201809.10.2018.ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
074/201805.10.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
073/201829.09.2018.ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
072/201828.09.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za jul 2018. godine
071/201825.09.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
070/201821.09.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
069/201814.09.2018.ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine
PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije
ODLUKA o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
ODLUKA o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2018. godine
068/201807.09.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
067/201831.08.2018.PRAVILNIK o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
066/201829.08.2018.UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2018. godine
065/201824.08.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
064/201821.08.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/201817.08.2018.PRAVILNIK o dozvolama za rad
INDEKSI potrošačkih cena za jul 2018. godine
062/201810.08.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
061/201808.08.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
060/201803.08.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
059/201831.07.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
058/201827.07.2018.PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
057/201825.07.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
056/201818.07.2018.PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
055/201816.07.2018.ZAKLjUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma
054/201813.07.2018.INDEKS potrošačkih cena za jun 2018. godine
053/201811.07.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/201806.07.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
051/201803.07.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
050/201829.06.2018. ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
ZAKON o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
PRAVILNIK o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
049/201827.06.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2018. godine
048/201823.06.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
047/201820.06.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
046/201816.06.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
045/201813.06.2018.PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
044/201808.06.2018.ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
043/201806.06.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
042/201801.06.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
041/201831.05.2018.ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
040/201829.05.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
039/201825.05.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine
038/201818.05.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
037/201811.05.2018.ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
036/201810.05.2018.PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
035/201809.05.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
034/201804.05.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
033/201803.05.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
032/201830.04.2018.ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
031/201827.04.2018.UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
030/201820.04.2018.ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu
ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
029/201813.04.2018.INDEKSI potrošačkih cena za mart 2018. godine
028/201812.04.2018.ZAKLjUČAK o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
027/201806.04.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
026/201805.04.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/201830.03.2018.PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2018. godine
024/201826.03.2018.ZAKON o strancima
023/201824.03.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
022/201820.03.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
021/201819.03.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
020/201816.03.2018.PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
019/201814.03.2018.INDEKSI potrošačkih cena za februar 2018. godine
018/201809.03.2018.PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
017/201807.03.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
016/201805.03.2018.PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
015/201828.02.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/201823.02.2018.INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
013/201814.02.2018.USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
REŠENjE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
012/201814.02.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
011/201809.02.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/201807.02.2018.IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
009/201802.02.2018.PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
008/201831.01.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
007/201826.01.2018.USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana
ISPRAVKA Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2017. godine
006/201823.01.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
005/201819.01.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
004/201815.01.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
003/201812.01.2018.INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2017. godine
002/201805.01.2018.IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
001/201803.01.2018.U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu