"Službeni glasnik RS" izdvojeno iz sadržaja, od značaja za privredu

Broj
Datum
Izbor iz objavljenih propisa
14.06.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13.06.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2024. godine
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 06-5279/2024
07.06.2024.
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
03.06.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
31.05.2024.
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2024. godine
24.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
17.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
16.05.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2024. godine
10.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
09.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.05.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
30.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
26.04.2024.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2024. godine
26.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
25.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
19.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
18.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
12.04.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2024. godine
11.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
05.04.2024.
 • UREDBA o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada
 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o kvantitativnom ograničenju uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. st. 1. i 5, člana 12a, člana 14, člana 14a stav 2. tač. 5) i 6), člana 14b, člana 40a stav 1. tač. 8)–11), člana 40g i člana 40o stav 1. Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
03.04.2024.
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
01.04.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
30.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29.03.2024.
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
26.03.2024.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2024. godine
22.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13.03.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2024. godine
08.03.2024.
 • ODLUKA o kvantitativnom ograničenju uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
06.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
01.03.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
28.02.2024.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2023. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2023. godine
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2023. godinu
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2023. godinu
23.02.2024.
 • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
21.02.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2024. godine
15.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
14.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
05.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
01.02.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
26.01.2024.
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2023. godine
 • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
22.01.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
19.01.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
12.01.2024.
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2023. godine
09.01.2024.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
05.01.2024.
 • ZAKLjUČAK o prеporuci poslodavcima u Rеpublici Srbiji da zaposlеnima omogućе da nе radе na drugi dan Božića ‒ 8. januara 2024. godinе
Broj
Datum
Izbor iz objavljenih propisa
30.12.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29.12.2023.
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
29.12.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini
28.12.2023.
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
27.12.2023.
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
26.12.2023.
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2024. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2023. godine
22.12.2023.
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe
20.12.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.12.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.12.2023.
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe
14.12.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2023. godine
08.12.2023.
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2024. godini
06.12.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
03.12.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
01.12.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
30.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
24.11.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2023. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom za treći kvartal 2023. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2022. do septembra 2023. godine
21.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
17.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.11.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2023. godine
13.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
03.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.11.2023.
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
01.11.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
30.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
27.10.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2023. godine
27.10.2023.
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • ZAKON o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
25.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
24.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.10.2023.
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
19.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13.10.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2023. godine
11.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
06.10.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
05.10.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29.09.2023.
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
26.09.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jul 2023. godine
22.09.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
18.09.2023.
 • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
15.09.2023.
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2024. godine
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2023. godine
12.09.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
08.09.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.09.2023.
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
06.09.2023.
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
05.09.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
01.09.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
31.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
25.08.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2023. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o izmenama Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe
23.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
18.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
11.08.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2023. godine
10.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
04.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
03.08.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
28.07.2023.
 • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
 • PRAVILNIK o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
27.07.2023.
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
25.07.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2023. godine
21.07.2023.
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju
19.07.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
14.07.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2023. godine
11.07.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10.07.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.07.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
30.06.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
28.06.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2023. godine
23.06.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
22.06.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
19.06.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
16.06.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2023. godine
09.06.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
08.06.2023.
 • PRAVILNIK o elektronskom fakturisanju
07.06.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.06.2023.
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini
31.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
26.05.2023.
 • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2023. godine
19.05.2023.
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
18.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
17.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
12.05.2023.
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2023. godine
10.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
05.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
04.05.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29.04.2023.
 • ZAKON o bezbednosti i zdravlju na radu
28.04.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
26.04.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2023. godine
21.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13.04.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2023. godine
12.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
07.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
06.04.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
31.03.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
29.03.2023.
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu
 • PRAVILNIK o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana
24.03.2023.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2023. godine
22.03.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
17.03.2023.
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2023. godine
10.03.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
08.03.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
03.03.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
02.03.2023.
 • ZAKON o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
27.02.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
24.02.2023.
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
 • ODLUKA o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2022. godine
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2022. godine
20.02.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2023. godine
17.02.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15.02.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10.02.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
09.02.2023.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
08.02.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
03.02.2023.
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
31.01.2023.
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
27.01.2023.
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) zakona o akcizama
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2022. godine
24.01.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
23.01.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20.01.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13.01.2023.
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2022. godine
06.01.2023.
 • U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: