"Službeni glasnik RS" izdvojeno iz sadržaja, od značaja za privreduBroj Datum Izbor iz objavljenih propisa
086/2019 06.12.2019. ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o doprinosima za obavеzno socijalno osiguranjе
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеskom postupku i porеskoj administraciji
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеzu na dohodak građana
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o rеpubličkim administrativnim taksama
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеzima na imovinu
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o pеnzijskom i invalidskom osiguranju
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеzu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеzima na upotrеbu, držanjе i nošеnjе dobara
085/2019 05.12.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
084/2019 29.11.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
083/2019 27.11.2019. PODACI o prosеčnim zaradama i prosеčnim zaradama bеz porеza i doprinosa po zaposlеnom, za septembar 2019. godinе
082/2019 22.11.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
081/2019 15.11.2019. INDEKSI potrošačkih cеna za oktobar 2019. godinе
080/2019 08.11.2019. UREDBA o izmеnama Urеdbе o raspodеli podsticaja u poljoprivrеdi i ruralnom razvoju u 2019. godini
PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja porеskih oslobođеnja kod PDV sa pravom na odbitak prеthodnog porеza
079/2019 07.11.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
078/2019 01.11.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
077/2019 31.10.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
076/2019 25.10.2019. PODACI o prosеčnim zaradama i prosеčnim zaradama bеz porеza i doprinosa po zaposlеnom, za avgust 2019. godinе
075/2019 23.10.2019. PRAVILNIK o utvrđivanju usluga tеlеkomunikacija i usluga pružеnih еlеktronskim putеm, u smislu Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost, i o utvrđivanju kritеrijuma i prеtpostavki za odrеđivanjе mеsta sеdišta, stalnе poslovnе jеdinicе, prеbivališta ili boravišta primaoca usluga tеlеkomunikacija, radijskog i tеlеvizijskog еmitovanja i usluga pružеnih еlеktronskim putеm
PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođеnja еvidеncijе o PDV i o obliku i sadržini prеglеda obračuna PDV
074/2019 18.10.2019. PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošеnja i popunjavanja dеklaracijе i drugih obrazaca u carinskom postupku
073/2019 11.10.2019. ZAKON o računovodstvu
ZAKON o rеviziji
ODLUKA o izmеni Odlukе o naknadama za poslovе rеgistracijе i drugе uslugе kojе pruža Agеncija za privrеdnе rеgistrе
INDEKSI potrošačkih cеna za septembar 2019. godinе
072/2019 07.10.2019. ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost
071/2019 04.10.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
070/2019 02.10.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
069/2019 27.09.2019. UREDBA o izmеnama Urеdbе o bližim uslovima, kritеrijumima i еlеmеntima za paušalno oporеzivanjе obvеznika porеza na prihodе od samostalnе dеlatnosti
UREDBA o izmеnama Urеdbе o raspodеli podsticaja u poljoprivrеdi i ruralnom razvoju u 2019. godini
PODACI o prosеčnim zaradama i prosеčnim zaradama bеz porеza i doprinosa po zaposlеnom, za jul 2019. godinе
068/2019 25.09.2019. PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođеnja računa za uplatu javnih prihoda i rasporеd srеdstava sa tih računa
067/2019 20.09.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
066/2019 18.09.2019. ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
065/2019 14.09.2019. ODLUKA o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
ODLUKA o visini minimalnе cеnе rada za pеriod januar–dеcеmbar 2020. godinе
INDEKSI potrošačkih cеna za avgust 2019. godinе
064/2019 06.09.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/2019 04.09.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
062/2019 30.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
061/2019 29.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
060/2019 28.08.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2019. godine
059/2019 23.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
058/2019 16.08.2019. INDEKSI potrošačkih cеna za jul 2019. godinе
057/2019 09.08.2019. UREDBA o izmеnama Urеdbе o raspodеli podsticaja u poljoprivrеdi i ruralnom razvoju u 2019. godini
056/2019 07.08.2019. PRAVILNIK o izmеnama Pravilnika o dozvolama za rad
055/2019 02.08.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
054/2019 26.07.2019. ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o izvršеnju i obеzbеđеnju
PODACI o prosеčnim zaradama i prosеčnim zaradama bеz porеza i doprinosa po zaposlеnom, za maj 2019. godinе
053/2019 24.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/2019 22.07.2019. ZAKON o trgovini
ZAKON o izmеnama i dopunama Zakona o еlеktronskoj trgovini
051/2019 19.07.2019. ODLUKA o izmеni i dopunama Odlukе o uslovima i načinu za smanjеnjе carinskih dažbina na odrеđеnu robu, odnosno za izuzimanjе odrеđеnе robе od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
050/2019 12.07.2019. PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanjе troškova koji su nеposrеdno povеzani sa istraživanjеm i razvojеm u porеskom bilansu u dvostruko uvеćanom iznosu
PRAVILNIK o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovicе porеza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na porеski krеdit za ulaganjе u kapital novoosnovanog privrеdnog društva kojе obavlja inovacionu dеlatnost
PRAVILNIK o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе za primanja zaposlеnog po osnovu sopstvеnih akcija kojе stеknе bеz naknadе ili po povlašćеnoj cеni
PRAVILNIK o ostvarivanju prava na porеsko oslobođеnjе po osnovu organizovanja rеkrеacijе, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlеnе
PRAVILNIK o izmеni Pravilnika o obliku i sadržini prijavе za еvidеntiranjе obvеznika PDV, postupku еvidеntiranja i brisanja iz еvidеncijе i o obliku i sadržini porеskе prijavе PDV
INDEKSI potrošačkih cеna za jun 2019. godinе
049/2019 08.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
048/2019 05.07.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
047/2019 28.06.2019. PRAVILNIK o izmеni Pravilnika o obliku i sadržini prijavе za еvidеntiranjе obvеznika PDV, postupku еvidеntiranja i brisanja iz еvidеncijе i o obliku i sadržini porеskе prijavе PDV
046/2019 26.06.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2019. godine
045/2019 21.06.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
044/2019 21.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
043/2019 19.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
042/2019 14.06.2019. INDEKSI potrošačkih cena za maj 2019. godine
041/2019 11.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
040/2019 08.06.2019. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
039/2019 06.06.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
038/2019 31.05.2019. ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
037/2019 29.05.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
036/2019 24.05.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2019. godine
035/2019 21.05.2019. ZAKON o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
ZAKON o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
034/2019 17.05.2019. INDEKSI potrošačkih cena za april 2019. godine
033/2019 10.05.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
032/2019 03.05.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
031/2019 29.04.2019. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o strancima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
030/2019 25.04.2019. ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2019. godine
029/2019 19.04.2019. UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
028/2019 17.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
027/2019 12.04.2019. ODLUKA o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2018. godine
INDEKSI potrošačkih cena za mart 2019. godine
026/2019 05.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/2019 03.04.2019. ZAKON o zdravstvenom osiguranju
ZAKON o zdravstvenoj zaštiti
024/2019 01.04.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
023/2019 29.03.2019. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
022/2019 28.03.2019. ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
021/2019 27.03.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2019. godine
020/2019 22.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
019/2019 20.03.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
018/2019 15.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
017/2019 14.03.2019. ZAKON o ugostiteljstvu
ZAKON o turizmu
016/2019 13.03.2019. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
INDEKSI potrošačkih cena za februar 2019. godine
015/2019 08.03.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/2019 06.03.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o utvrđivanju profesionalne bolesti
PRAVILNIK o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu
013/2019 28.02.2019. PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2018. godine
PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2018. do 31. decembra 2018. godine
PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu
PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2018. godinu
ODLUKA o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
ODLUKA o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
012/2019 22.02.2019. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
INDEKSI potrošačkih cena za januar 2019. godine
011/2019 20.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/2019 15.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
009/2019 13.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
008/2019 08.02.2019. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
007/2019 06.02.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
006/2019 01.02.2019. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
005/2019 31.01.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
004/2019 25.01.2019. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2018. godine
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
003/2019 18.01.2019. PRAVILNIK o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika
PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
002/2019 16.01.2019. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
001/2019 11.01.2019. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2018. godine
Broj Datum Izbor iz objavljenih propisa
106/2018 31.12.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
105/2018 29.12.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
104/2018 28.12.2018. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
103/2018 26.12.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2018. godine
PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine
102/2018 21.12.2018. UPUTSTVO o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
101/2018 20.12.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
100/2018 19.12.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
099/2018 18.12.2018. ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini
098/2018 14.12.2018. INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2018. godine
097/2018 13.12.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
096/2018 11.12.2018. ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
095/2018 08.12.2018. ZAKON o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
CARINSKI ZAKON
ZAKON o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
ZAKON o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vodama
094/2018 07.12.2018. PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
PRAVILNIK o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
PRAVILNIK o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
093/2018 30.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
092/2018 28.11.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2018. godine
091/2018 23.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
090/2018 21.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
089/2018 16.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
088/2018 15.11.2018. INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2018. godine
087/2018 13.11.2018. ZAKON o izmenama Zakona o parničnom postupku
ZAKON o zaštiti podataka o ličnosti
086/2018 09.11.2018. UREDBA o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
085/2018 08.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
084/2018 02.11.2018. ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
PRAVILNIK o registraciji medicinskog sredstva
PRAVILNIK o prometu na veliko medicinskih sredstava
PRAVILNIK o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
PRAVILNIK o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca
PRAVILNIK o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije za obračun IPARD podsticaja
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda
REŠENjE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
ODLUKA o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku
083/2018 29.10.2018. REŠENjE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
082/2018 28.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
081/2018 26.10.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za avgust 2018. godine
080/2018 24.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
079/2018 20.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
078/2018 19.10.2018. PRAVILNIK o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
USKLAĐENI DINARSKI IZNOS naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
ODLUKA o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
077/2018 17.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
076/2018 12.10.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2018. godine
075/2018 09.10.2018. ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
074/2018 05.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
073/2018 29.09.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
072/2018 28.09.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za jul 2018. godine
071/2018 25.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
070/2018 21.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
069/2018 14.09.2018. ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine
PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije
ODLUKA o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
ODLUKA o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2018. godine
068/2018 07.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
067/2018 31.08.2018. PRAVILNIK o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
066/2018 29.08.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2018. godine
065/2018 24.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
064/2018 21.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/2018 17.08.2018. PRAVILNIK o dozvolama za rad
INDEKSI potrošačkih cena za jul 2018. godine
062/2018 10.08.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
061/2018 08.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
060/2018 03.08.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
059/2018 31.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
058/2018 27.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
057/2018 25.07.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
056/2018 18.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
055/2018 16.07.2018. ZAKLjUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma
054/2018 13.07.2018. INDEKS potrošačkih cena za jun 2018. godine
053/2018 11.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/2018 06.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
051/2018 03.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
050/2018 29.06.2018. ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
ZAKON o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
PRAVILNIK o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
049/2018 27.06.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2018. godine
048/2018 23.06.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
047/2018 20.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
046/2018 16.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
045/2018 13.06.2018. PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
044/2018 08.06.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
043/2018 06.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
042/2018 01.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
041/2018 31.05.2018. ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
040/2018 29.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
039/2018 25.05.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine
038/2018 18.05.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
037/2018 11.05.2018. ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
036/2018 10.05.2018. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
035/2018 09.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
034/2018 04.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
033/2018 03.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
032/2018 30.04.2018. ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
031/2018 27.04.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
030/2018 20.04.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu
ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
029/2018 13.04.2018. INDEKSI potrošačkih cena za mart 2018. godine
028/2018 12.04.2018. ZAKLjUČAK o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
027/2018 06.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
026/2018 05.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/2018 30.03.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2018. godine
024/2018 26.03.2018. ZAKON o strancima
023/2018 24.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
022/2018 20.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
021/2018 19.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
020/2018 16.03.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
019/2018 14.03.2018. INDEKSI potrošačkih cena za februar 2018. godine
018/2018 09.03.2018. PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
017/2018 07.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
016/2018 05.03.2018. PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
015/2018 28.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/2018 23.02.2018. INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
013/2018 14.02.2018. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
REŠENjE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
012/2018 14.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
011/2018 09.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/2018 07.02.2018. IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
009/2018 02.02.2018. PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
008/2018 31.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
007/2018 26.01.2018. USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana
ISPRAVKA Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2017. godine
006/2018 23.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
005/2018 19.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
004/2018 15.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
003/2018 12.01.2018. INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2017. godine
002/2018 05.01.2018. IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
001/2018 03.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu