"Službeni glasnik RS" izdvojeno iz sadržaja, od značaja za privreduBroj Datum Izbor iz objavljenih propisa
098/2018 14.12.2018. INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2018. godine
097/2018 13.12.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
096/2018 11.12.2018. ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
095/2018 08.12.2018. ZAKON o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
CARINSKI ZAKON
ZAKON o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
ZAKON o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vodama
094/2018 07.12.2018. PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
PRAVILNIK o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
PRAVILNIK o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
093/2018 30.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
092/2018 28.11.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2018. godine
091/2018 23.11.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
090/2018 21.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
089/2018 16.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
088/2018 15.11.2018. INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2018. godine
087/2018 13.11.2018. ZAKON o izmenama Zakona o parničnom postupku
ZAKON o zaštiti podataka o ličnosti
086/2018 09.11.2018. UREDBA o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
085/2018 08.11.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
084/2018 02.11.2018. ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
PRAVILNIK o registraciji medicinskog sredstva
PRAVILNIK o prometu na veliko medicinskih sredstava
PRAVILNIK o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
PRAVILNIK o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca
PRAVILNIK o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije za obračun IPARD podsticaja
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda
REŠENjE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
ODLUKA o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku
083/2018 29.10.2018. REŠENjE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
082/2018 28.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
081/2018 26.10.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za avgust 2018. godine
080/2018 24.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
079/2018 20.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
078/2018 19.10.2018. PRAVILNIK o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
USKLAĐENI DINARSKI IZNOS naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
ODLUKA o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
077/2018 17.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
076/2018 12.10.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2018. godine
075/2018 09.10.2018. ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
074/2018 05.10.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
073/2018 29.09.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
072/2018 28.09.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za jul 2018. godine
071/2018 25.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
070/2018 21.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
069/2018 14.09.2018. ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine
PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije
ODLUKA o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
ODLUKA o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2018. godine
068/2018 07.09.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
067/2018 31.08.2018. PRAVILNIK o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
066/2018 29.08.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2018. godine
065/2018 24.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
064/2018 21.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/2018 17.08.2018. PRAVILNIK o dozvolama za rad
INDEKSI potrošačkih cena za jul 2018. godine
062/2018 10.08.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
061/2018 08.08.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
060/2018 03.08.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
059/2018 31.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
058/2018 27.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
057/2018 25.07.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
056/2018 18.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
055/2018 16.07.2018. ZAKLjUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma
054/2018 13.07.2018. INDEKS potrošačkih cena za jun 2018. godine
053/2018 11.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/2018 06.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
051/2018 03.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
050/2018 29.06.2018. ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
ZAKON o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
PRAVILNIK o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
049/2018 27.06.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2018. godine
048/2018 23.06.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
047/2018 20.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
046/2018 16.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
045/2018 13.06.2018. PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
044/2018 08.06.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
043/2018 06.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
042/2018 01.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
041/2018 31.05.2018. ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
040/2018 29.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
039/2018 25.05.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine
038/2018 18.05.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
037/2018 11.05.2018. ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
036/2018 10.05.2018. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
035/2018 09.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
034/2018 04.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
033/2018 03.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
032/2018 30.04.2018. ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
031/2018 27.04.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
030/2018 20.04.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu
ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
029/2018 13.04.2018. INDEKSI potrošačkih cena za mart 2018. godine
028/2018 12.04.2018. ZAKLjUČAK o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
027/2018 06.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
026/2018 05.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/2018 30.03.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2018. godine
024/2018 26.03.2018. ZAKON o strancima
023/2018 24.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
022/2018 20.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
021/2018 19.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
020/2018 16.03.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
019/2018 14.03.2018. INDEKSI potrošačkih cena za februar 2018. godine
018/2018 09.03.2018. PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
017/2018 07.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
016/2018 05.03.2018. PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
015/2018 28.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/2018 23.02.2018. INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
013/2018 14.02.2018. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
REŠENjE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
012/2018 14.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
011/2018 09.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/2018 07.02.2018. IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
009/2018 02.02.2018. PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
008/2018 31.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
007/2018 26.01.2018. USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana
ISPRAVKA Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2017. godine
006/2018 23.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
005/2018 19.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
004/2018 15.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
003/2018 12.01.2018. INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2017. godine
002/2018 05.01.2018. IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
001/2018 03.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
Broj Datum Izbor iz objavljenih propisa
120/2017 30.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
119/2017 29.12.2017. UREDBA o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
118/2017 28.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
117/2017 27.12.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2017. godine
PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. godine
UREDBA o izmeni i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima
116/2017 24.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
115/2017 22.12.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
114/2017 20.12.2017. ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
TARIFA za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)
113/2017 17.12.2017. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
112/2017 15.12.2017. INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2017. godine
111/2017 11.12.2017. PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
PRAVILNIK o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
PRAVILNIK o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
110/2017 06.12.2017. PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama
109/2017 05.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
108/2017 01.12.2017. UREDBA o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
107/2017 27.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
106/2017 24.11.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2017. godine
105/2017 23.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
104/2017 22.11.2017. PRAVILNIK o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini Registra neprofitnih stambenih organizacija
103/2017 17.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
102/2017 15.11.2017. INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2017. godine
101/2017 10.11.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
100/2017 08.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
099/2017 06.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
098/2017 03.11.2017. UREDBA o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika
097/2017 01.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
096/2017 27.10.2017. IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2017. godine
095/2017 25.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
094/2017 19.10.2017. ZAKON o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti
ZAKON o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
093/2017 16.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
092/2017 13.10.2017. INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2017. godine
091/2017 10.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
090/2017 06.10.2017. PRAVILNIK o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
089/2017 04.10.2017. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u odredenom prostoru, nacinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i nacinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrduje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novcane kazne na licu mesta
088/2017 29.09.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
087/2017 27.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
086/2017 22.09.2017. PRAVILNIK o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
085/2017 21.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
084/2017 20.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
083/2017 15.09.2017. INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2017. godine
082/2017 08.09.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
081/2017 31.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
080/2017 29.08.2017. UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
079/2017 25.08.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2017. godine
078/2017 18.08.2017. INDEKSI potrošačkih cena za jul 2017. godine
077/2017 11.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
076/2017 09.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
075/2017 04.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
074/2017 02.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
073/2017 28.07.2017. IZNOS najnize mesecne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
072/2017 26.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
071/2017 21.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
070/2017 20.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
069/2017 14.07.2017. INDEKSI potrošačkih cena za jun 2017. godine
068/2017 11.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
067/2017 07.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
066/2017 05.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
065/2017 30.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
064/2017 29.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
063/2017 28.06.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2017. godine
062/2017 26.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
061/2017 23.06.2017. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz tarife republičkih administrativnih taksi
060/2017 20.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
059/2017 16.06.2017. INDEKSI potrošačkih cena za maj 2017. godine
058/2017 15.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
057/2017 09.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
056/2017 07.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
055/2017 02.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
054/2017 31.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
053/2017 30.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
052/2017 26.05.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2017. godine
051/2017 25.05.2017. ZAKON o dopuni Zakona o osiguranju depozita
ZAKON o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
050/2017 24.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
049/2017 22.05.2017. ODLUKA o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
048/2017 19.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
047/2017 15.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
046/2017 12.05.2017. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
INDEKSI potrošačkih cena za april 2017. godine
045/2017 11.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
044/2017 09.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
043/2017 05.05.2017. PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
042/2017 04.05.2017. REŠENjE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
041/2017 28.04.2017. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
040/2017 27.04.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2017. godine
PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2017. godine
039/2017 24.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
038/2017 21.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
037/2017 20.04.2017. PRAVILNIK o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
036/2017 13.04.2017. INDEKSI potrošačkih cena za mart 2017. godine
035/2017 12.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
034/2017 11.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
033/2017 07.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
032/2017 05.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
031/2017 03.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
030/2017 31.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
029/2017 24.03.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2017. godine
028/2017 23.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
027/2017 22.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
026/2017 20.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
025/2017 18.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
024/2017 17.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
023/2017 13.03.2017. INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine
022/2017 12.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
021/2017 10.03.2017. PRAVILNIK o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
020/2017 09.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
019/2017 08.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
018/2017 07.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
017/2017 06.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
016/2017 02.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
015/2017 02.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
014/2017 27.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
013/2017 24.02.2017. INDEKSI potrošačkih cena za januar 2017. godine
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2017. godine
ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-424/2014
012/2017 22.02.2017. PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine
011/2017 17.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
010/2017 14.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
009/2017 10.02.2017. UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
008/2017 03.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
007/2017 31.01.2017. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOS POREZA NA DOHODAK GRAĐANA iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
006/2017 27.01.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
005/2017 25.01.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine
PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini
PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini
PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine
004/2017 20.01.2017. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
003/2017 18.01.2017. PRAVILNIK o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
002/2017 13.01.2017. INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2016. godine
001/2017 06.01.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu