Indeks potrošačkih cena u RS

Republika Srbija – ukupno* Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) Indeks potrošačkih cena u 2024. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2023. godine) "Sl. glasnik RS"
januar 100,3 106,4 112,1 013/2024
februar 100,6 105,6 100,9 019/2024
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2024.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2024. godine, u odnosu na januar 2024. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u februaru 2024. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 5,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2023. godine u proseku povećane za 0,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2024. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan (2,0%), Transport (1,9%), Restorani i hoteli (1,0%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Zdravlje (za po 0,4%) i u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i Oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-1,1%) i Komunikacije (-0,1%).

Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks potrošačkih cena za januar 2024.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2024. godine, u odnosu na decembar 2023. godine, u proseku su više za 0,3%. Potrošačke cene u januaru 2024. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 6,4%. U 2023. godini u poređenju sa 2022. godinom potrošačke cene su u proseku povećane za 12,1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2024. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi Zdravlje (0,7%), u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli (za po 0,6%), Hrana i bezalkoholna pića (0,5%), Alkoholna pića i duvan i Oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,2%) i u grupi Transport (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (-1,3%).
Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Republika Srbija – ukupno* Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) Indeks potrošačkih cena u 2023. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2022. godine) "Sl. glasnik RS"
januar 101,4 115,8 111,9 014/2023
februar 101,4 116,1 102,8 021/2023
mart 100,9 116,2 103,7 029/2023
april 100,7 115,1 104,4 039/2023
maj 100,9 114,8 105,3 049/2023
jun 100,7 113,7 106,0 058/2023
jul 99,9 112,5 106,0 068/2023
avgust 100,4 111,5 106,4 079/2023
septembar 100,3 110,2 106,7 087/2023
oktobar 100,3 108,5 107,0 101/2023
novembar 100,5 108,0 107,5 111/2023
decembar 100,1 107,6 112,1 003/2024
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Indeksi potrošačkih cena u RS na drugim sajtovima

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: