Indeks potrošačkih cena u RS

Republika Srbija – ukupno* Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) Indeks potrošačkih cena u 2023. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2022. godine) "Sl. glasnik RS"
januar 2023. 101,4 115,8 111,9 014/2023
februar 2023. 101,4 116,1 102,8 021/2023
mart 2023. 100,9 116,2 103,7 029/2023
april 2023. 100,7 115,1 104,4 039/2023
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

RZS objavio indeks potrošačkih cena za april 2023.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2023. godine, u odnosu na mart 2023. godine, u proseku su povećane za 0,7%. Potrošačke cene u aprilu 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 4,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,6%), Zdravlje (1,5%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,2%), Alkoholna pića i duvan (0,9%), Hrana i bezalkoholna pića i Rekreacija i kultura (za po 0,7%), Komunikacije (0,6%), Restorani i hoteli (0,5%), Transport (0,2%) i Obrazovanje (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (-0,2%).

Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks potrošačkih cena za januar 2023.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, u proseku su povećane za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,8%. U 2022. godini u poređenju sa 2021. godinom potrošačke cene su u proseku povećane za 11,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (3,5%), Alkoholna pića i duvan (2,5%), Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,3%), Rekreacija i kultura (1,0%), Restorani i hoteli (0,6%), Zdravlje (0,2%) i Komunikacije (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Transport (-0,6%).
Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2023.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2023. godine, u odnosu na januar 2023. godine, u proseku su povećane za 1,4%. Potrošačke cene u februaru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 16,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 2,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,7%), Rekreacija i kultura (1,5%), Zdravlje (1,2%), Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (1,0%), Oprema za stan i tekuće održavanje (0,9%), u grupama Transport i Restorani i hoteli (za po 0,8%), Alkoholna pića i duvan (0,3%), Obrazovanje (0,2%) i u grupi Komunikacije (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Odeća i obuća (-0,6%).
Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks potrošačkih cena za mart 2023.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u martu 2023. godine, u odnosu na februar 2023. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u martu 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 16,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 3,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,8%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,4%), Zdravlje i Restorani i hoteli (za po 1,2%), Komunikacije i Odeća i obuća (za po 0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,4%), Transport (0,2%) i u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-0,7%).
Cеnе ostalih proizvoda i usluga nisu sе bitnijе mеnjalе.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Republika Srbija – ukupno* Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) Indeks potrošačkih cena u 2022. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2021. godine) "Sl. glasnik RS"
januar 2022. 100,8 108,2 104,0 027/2022
februar 2022. 101,1 108,8 101,9 033/2022
mart 2022. 100,8 109,1 102,8 047/2022
april 2022. 101,5 109,6 104,3 057/2022
maj 2022. 101,2 110,4 105,6 067/2022
jun 2022. 101,6 111,9 107,3 078/2022
jul 2022. 101,0 112,8 108,4 090/2022
avgust 2022. 101,2 113,2 109,8 105/2022
septembar 2022. 101,5 114,0 111,4 113/2022
oktobar 2022. 101,9 115,0 113,5 126/2022
novembar 2022. 101,0 115,1 114,6 139/2022
decembar 2022. 100,5 115,1 111,9 002/2023
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Indeksi potrošačkih cena u RS na drugim sajtovima

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: