Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2018. godinu

Mesec 2018 Bruto zarada Neto zarada
Januar 69.218 50.048
Februar 66.084 47.819
Mart 68.251 49.400
April 67.901 49.117
Maj 69.684 50.377
Jun 68.047 49.226
Jul 68.029 49.202
Avgust 68.831 49.773
Septembar 66.251 47.920
Oktobar 69.012 49.901
Novembar 69.949 50.556

Zarade po zaposlenom u RS, novembar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2018. godine iznosila je 69 949 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50 556 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 6,0% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,5% nominalno i za 4,4% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2018. godine nominalno je veća za 6,5%, a realno za 4,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,0% nominalno, odnosno za 5,0% realno.

Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 39 654 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, koja je narušena zbog prelaska na novu metodologiju od januara 2018. godine, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Podaci i objave za prethodne mesece tekuće godine

Zarade po zaposlenom u RS, oktobar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2018. godine iznosila je 69 012 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 901 dinar.
Rast bruto zarada u periodu januar–oktobar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,9% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,4% nominalno i za 4,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2018. godine nominalno je veća za 7,5%, a realno za 5,2%, dok je prosečna neto zarada veća za 8,0% nominalno, odnosno za 5,7% realno.
Medijalna neto zarada za oktobar iznosila je 39 278 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, koja je narušena zbog prelaska na novu metodologiju od januara 2018. godine, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, septembar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47 920 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–septembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,7% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,2% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2018. godine nominalno je veća za 4,9%, a realno za 2,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,5% nominalno, odnosno za 3,3% realno.
Medijalna neto zarada za septembar iznosila je 37 957 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, avgust 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68 831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 773 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,3% nominalno i za 4,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2018. godine nominalno je veća za 6,2%, a realno za 3,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,8% nominalno, odnosno za 4,1% realno.
Medijalna neto zarada za avgust iznosila je 39 000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna neto zarada za avgust 2018. godine iznosila je 421 evro.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jul 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2018. godine iznosila je 68 029 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 202 dinara.
Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jul 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2018. godine nominalno je veća za 7,4%, a realno za 4,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,9% nominalno, odnosno za 5,4% realno.
Medijalna neto zarada za jul iznosila je 38 642 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna neto zarada za jul 2018. godine iznosila je 417 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jun 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68 047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 226 dinara.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3%, a realno za 2,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,8% nominalno, a za 3,4% realno.
Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,5% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,2% realno.
Medijalna neto zarada za jun iznosila je 38 500 dinara, što znači da je 50% zaposlenih, prema evidenciji Poreske uprave, ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna neto zarada za jun 2018. godine iznosila je 417 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, maj 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2018. godine iznosila je 69 684 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50 377 dinara.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj nominalno je veća za 6,4%, a realno za 4,2%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,9% nominalno, a za 4,7% realno.
Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–maj 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,6%, nominalno, odnosno 3,9%, realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0%, nominalno, i za 4,3%, realno.
Medijalna bruto zarada za maj iznosila je 54 181 dinar, dok je medijalna neto zarada iznosila 39 370 dinara.
Prosečna neto zarada za maj 2018. godine iznosila je 426 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, april 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2018. godine iznosila je 67 901 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 117 dinara.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 6,2%, a realno za 5,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,7% nominalno, a za 5,5% realno.
Medijalna bruto zarada iznosila je 52 779 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38 394 dinara.
Prosečna neto zarada za april 2018. godine iznosila je 416 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, mart 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2018. godine iznosila je 68 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 400 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 3,3% a realno za 3,2%.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 2,9% a realno za 1,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,4% nominalno a za 2,0% realno.
Medijalna bruto zarada iznosila je 52 595 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38 238 dinara.
Prosečna neto zarada za mart 2018. godine iznosila je 418 evra, dok je za mart 2017. iznosila 386 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, februar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2018. godine iznosila je 66 084 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47 819 dinara.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,6%, a realno za 4,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,0% nominalno, a za 4,4% realno.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto i neto zarada nominalno je manja za 4,5%, a realno za 4,8%.
Medijalna bruto zarada iznosila je 51 702 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 37 610 dinara.
Prosečna neto zarada za februar 2018. godine iznosila je 404 evra, dok je za februar 2017. iznosila 364 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, januar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2018. godine iznosila je 69 218 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50 048 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 2,2%, a realno za 1,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 2,7%, a realno za 2,4%.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 6,8%, a realno za 4,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,2% nominalno, a za 5,2% realno.
Medijalna bruto zarada iznosila je 53 276 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38 721 dinar.
Prosečna neto zarada za januar 2018. godine iznosila je 422 evra, dok je za januar 2017. iznosila 376 evra.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Podaci i objave za prethodnu godinu

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2017. godinu

Mesec 2017 Bruto zarada Neto zarada
Januar 57.231 41.508
Februar 64.847 46.990
Mart 65.695 47.814
April 68.246 49.635
Maj 64.860 47.136
Jun 67.857 49.238
Jul 66.251 48.101
Avgust 65.094 47.220
Septembar 66.438 48.212
Oktobar 64.602 46.879
Novembar 65.609 47.575
Decembar 74.887 54.344

Podaci i objave za prethodnu godinu po mesecima

Zarade po zaposlenom u RS, januar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 41.508 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 22,3% i realno je manja za 23,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 22,4% i realno je manja za 23,5%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%. Pad zarada isplaćenih u januaru 2017. u odnosu na zarade isplaćene u decembru 2016. godine rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, krajem decembra 2016, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, isplaćene su i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara 2017. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, februar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 46.990 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 13,3% i realno je veća za 12,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,2% i realno je veća za 12,4%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 5,7% i realno je veća za 2,4%.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, mart 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, april 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 68.246 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 49.635 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 3,9% nominalno i za 3,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 3,8% nominalno i za 3,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 1,2%, a realno je manja za 2,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 0,8%, a realno je manja za 3,1%. Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, maj 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa)isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade manje su za 5,0% nominalno, odnosno za 4,5% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 7,2% nominalno, odnosno za 3,6% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jun 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine iznosi 67.857 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa)isplaćena u junu 2017. godine iznosi 49.238 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,6%, a realno je veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,5% nominalno i za 4,3% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 6,0% nominalno, odnosno za 2,3% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jul 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, avgust 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nominalno i za 1,8% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, septembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u septembru 2017. godine iznosi 66.438 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u septembru 2017. godine iznosi 48.212 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade veće su za 2,1% nominalno, odnosno za 2,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,6% nominalno, odnosno za 0,4% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, oktobar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 64.602 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 46.879 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade manje su za 2,8% nominalno, odnosno za 3,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,5% nominalno, odnosno za 0,7% realno.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, novembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 65.609 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 47.575 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 1,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 1,5%. U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 1,2%.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, decembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 54.344 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 14,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 14,2%. U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade nominalno su veće za 1,7%, a realno su manje za 1,3%.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji za prethodne periode možete pogledati ovde: