Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2021. godinu

Period 2021 Bruto zarada Neto zarada
januar 87.058 63.109

Zarade po zaposlenom u RS, januar 2021. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2021. godine iznosila je 87 058 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 63 109 dinara.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar 2021. godine nominalno je veća za 5,1%, a realno za 4,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,3% nominalno, odnosno za 4,2% realno.

U odnosu na decembar 2020. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2021. godine nominalno je manja za 4,2%, a realno za 4,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 4,5%, a realno za 4,9%.

Medijalna neto zarada za januar 2021. godine iznosila je 48 000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, decembar 2020. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–decembar 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,4% nominalno i za 7,7% realno.
U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2020. godine nominalno je veća za 10,4%, a realno za 9,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,6%, odnosno za 9,2% realno.
Medijalna neto zarada za decembar 2020. godine iznosila je 48 676 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2020. godinu

Period 2020 Bruto zarada Neto zarada
januar 82.836 59.941
februar 80.288 58.132
mart 82.320 59.681
1. kvartal 81.817 59.254
april 81.486 58.932
maj 81.464 58.892
jun 82.572 59.740
2. kvartal 81.843 59.190
jul 83.016 60.029
avgust 80.901 58.513
septembar 82.515 59.698
3. kvartal 82.143 59.412
oktobar 83.106 60.109
novembar 84.201 60.926
decembar 90.849 66.092
4. kvartal 86.050 62.374
2020. godina 82.984 60.073

Prosečna godišnja zarada i prosečna godišnja zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2020. godinu

Godišnja prosečna zarada Godišnja prosečna zarada bez poreza i doprinosa
995.808 dinara 720.876 dinara

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji za prethodne periode možete pogledati ovde:

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: