Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2018. godini.

Period primene Iznosi najviše mesečne osnovice Sl. glasnik RS
od 06.01.2018. do 31.12.2018. 329.330 002/2018

Procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 3.942.693 dinara.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2017. godini.

Period primene Iznosi najviše mesečne osnovice Sl. glasnik RS
od 01.12.2017. do 31.12.2017. 323.010 (5 x 64.602) 106/2017
od 01.11.2017. do 30.11.2017. 332.190 (5 x 66.438) 096/2017
od 01.10.2017. do 31.10.2017. 325.470 (5 x 65.094) 087/2017
od 01.09.2017. do 30.09.2017. 331.255 (5 x 66.251) 079/2017
od 01.08.2017. do 31.08.2017. 339.285 (5 x 67.587) 072/2017
od 01.07.2017. do 31.07.2017. 324.300 (5 x 64.860) 063/2017
od 01.06.2017. do 30.06.2017. 341.230 (5 x 68.246) 052/2017
od 01.05.2017. do 31.05.2017. 328.475 (5 x 65.695) 040/2017
od 01.04.2017. do 30.04.2017. 324.235 (5 x 64.847) 029/2017
od 01.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) 013/2017
od 01.02.2017. do 28.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 005/2017
od 01.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/2016

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu iznosi 3.951.855 dinara.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 43. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u godini za koju se plaćaju doprinosi, a za 2014. godinu iznosi 3.685.560 dinara (61.426 x 12 x 5).
Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 67. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini, a za 2015. godinu iznosi 3.729.787 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2015).