Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Period primene Iznosi najviše mesečne osnovice Službeni glasnik RS
od 01.01.2024. do 31.12.2024. 573.470 104/2023
od 01.01.2023. do 31.12.2023. 500.360 143/2022
od 01.01.2022. do 31.12.2022. 441.140 127/2021
od 01.01.2021. do 31.12.2021. 405.750 154/2020
od 01.01.2020. do 31.12.2020. 368.590 093/2019

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu iznosi 6.881.640 dinara.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa prema članu 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najviše mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

Najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 43. Zakona) čini zbir iznosa 12 mesečnih osnovica iz člana 42. ovog zakona.
Iznos najviše godišnje osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: