Kamate "van dohvata ruke" za 2024. godinu

U “Službenom glasniku RS”, broj 48/24, od 31. maja, objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2024. godinu.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” definišu se kamatne stope koje se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope za 2024. godinu su:

Kamatne stope za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 5,02% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 5,16% na dugoročne kredite u RSD;
(3) 4,31% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(4) 5,02% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(5) 2,80% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(6) 4,19% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
(8) 2,42% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;
(9) 4,55% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

Kamatne stope za druga privredna društva:

(1) 7,57% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 8,30% na dugoročne kredite u RSD;
(3) 6,12% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(4) 6,23% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(5) 7,54% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(6) 8,20% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(7) 4,25% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: