Poresko-računovodstvena Akademija AKTIVA sistem

Kome je namenjena?

Namenjena je vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, HR sektoru (trening – porez na dohodak građana), odnosno licima koja žele da budu aktivni učesnik u kreiranju poreske sudbine sopstvene firme ili kolektiva kojem pripadaju, kao i da razumeju računovodstvenu sliku kompanije.

O projektu

Misija

Ideja je nastala u neposrednom razgovoru sa vlasnicima i menadžerima firmi, koji su iskazali potrebu da se njima lično ili članovima tima približe znanja o računovodstvu i porezima na jedan razumljiv i zanimljiv način.

Upotrebom ključnih tačaka za razumevanje poresko-računovodstvene materije, za relativno kratko vreme, omogućićemo da steknete funkcionalno poznavanje oblasti računovodstva i poreza.

Proći ćemo kroz suštinu i značaj finansijskih izveštaja, zakonske obaveze koje proističu iz pojedinih transakcija, bazične informacije o poreskom sistemu Srbije na osnovu kojih na vreme, možete planirati poslovanje i prepoznati situacije koje mogu zahtevati dodatne stručne konsultacije.

Nećemo se baviti obračunima, načinima knjiženja, operativnim postupcima. Želja nam je da ukažemo na bitne implikacije koje treba imati na umu prilikom donošenja poslovnih odluka. Trudićemo se da vas upoznamo sa najčešćim previdima u poslovnim transakcijama sa ciljem da ih u budućnosti izbegnete.

Ciljevi

 • Razumeti suštinu u oblastima poreza i računovodstva,
 • Prepoznati i preduprediti eventualnu neusaglašenost sa propisima
 • Pravovremena reagovanja na moguće nepovoljne efekte poslovnih transakcija
 • Aktivno učešće u okviru poreske optimizacije poslovanja

Broj učesnika po treningu je ograničen.

Molimo da se blagovremeno prijavite.

Posebne pogodnosti u vidu snižene cene seminara i pravo postavljanja pisanog pitanja, imaju članovi URIPS-a, Vojvođanskog IKT klastera i redovni korisnici usluga AKTIVA sistema.

Predavači:

Marko
Marko Šukara
Direktor računovodstveno-poreske kuće AKTIVA sistem doo

Svetlana
Svetlana Sarafijanović
Konsultant u oblasti finansija i poreza – ovlašćeni računovođa

Program treninga

Trening 1

Računovodstvo – principi i logika

Utorak – 20.10.2020.
 • Duguje/potražuje – koji je smisao?
 • Aktiva/Pasiva – šta je to? Logički pristup, sa primerima, posle čega ćete razumeti finansijsku sliku dešavanja u poslovanju
 • Transformacija sredstava iz jednog u drugi oblik
 • Stalna sredstva
 • Obrtna sredstva
 • Kapital i obaveze
 • Koja mi to pravila primenjujemo i zašto? (MRS, MSFI, Pravilnik, Načela)
Četvrtak – 22.10.2020.
 • Prihodi
 • Rashodi
 • Obezvređenja i rezervisanja
 • Amortizacija – kao trošak i kao poreski priznat rashod
 • Vremenska razgraničenja
 • Popis – šta je njegova svrha, kako u praksi treba da izgleda
 • IOS obrazac
 • Obračun rezultata

Trening 2

Porez na dobit

Utorak – 27.10.2020.
 • Poreski bilans – bitne informacije za svakodnevno poslovanje
 • Kapitalna dobit
 • Korišćenje gubitaka i poreskih kredita
 • Porez na dobit – konačna obaveza I akontacija poreza na dobit
Četvrtak – 29.10.2020.
 • Transferne cene – transakcije, zajmovi – terminologija i značaj
 • Inovativne delatnosti i poreska oslobođenja
 • Dvostruko oporezivanje – Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Trening 3

Porez na dodatu vrednost – PDV

Utorak – 03.11.2020.
 • Ko je obveznik PDV?
 • Da li ste znali da srpska firma sa milijardu EUR prometa ne mora biti obveznik PDV-a
 • Kojim firmama ulazak u sistem PDV-a stvara uštede i povećava konkurentnost i profitabilnost?
 • Da li ste znali da PDV može da se plaća i po sistemu naplate
 • Interni PDV u građevinarstvu i ko sve mora da ga primenjuje
 • Šta je to tzv. reverse charge (interni pdv) na usluge iz inostranstva
Četvrtak – 05.11.2020.
 • PDV tretman za kalo, rastur i lom, manjkove i viškove
 • PDV obračun bez računa
 • Datum prometa i datum izdavanja računa
 • PDV tretman pojedinih uobičajnih rashoda u poslovanju – hotel, smeštaj, ishrana zaposlenih, prevozni troškovi, reklama, reprezentacija, besplatno davanje uzoraka, poklanjanje robe i proizvoda
 • Srazmerni poreski odbitak

Trening 4

Porez na dohodak građana

Utorak – 10.11.2020.
 • Koji su to prihodi na koje se plaća porez
 • Primanja građana na koja se porez ne plaća
 • U kojim slučajevima su stranci poreski obveznici Srbije
 • Oblici radnog angažovanja i porez na dohodak
 • Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu i oporezivanje porezom na dohodak građana
 • Poreske prijave
Četvrtak – 12.11.2020.
 • Test samostalnosti – okolnosti, efekti
 • Paušal vs samooorezivanje
 • Godišnji porez na dohodak građana
 • Neobični primeri iz prakse

Organizacija treninga

Dani održavanja: utorak i četvrtak, od 20.10. do 12.11.2020.

Vreme i raspored predavanja:

14:00 – 15:00 – prvi deo predavanja
15:00 – 15-15 – pauza
15:15 – 16:15 – drugi deo predavanja
16:15 – 16:30 – pauza
16-30 – 16:55 – pitanja i odgovori

Treninzi će biti organizovani u formi webinara (Zoom platforma), uz interakciju sa polaznicima, pauze i prezentacije koje će olakšati praćenje treninga.

Polaznici će dobiti materijal sa predavanja, kao i Sertifikat o pohađanju.

Cene

Pojedinačna cena svakog treninga je 13.900,00 dinara

Ukupna cena za sva četiri treninga sa popustom iznosi 49.800,00 dinara

Prijava

Možete se prijaviti kao pravno lice ili kao fizičko lice.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: