Prijava za seminar - pravno lice

Izaberite željene seminare.

Čekiraj sve treninge
Trening 1 – Računovodstvo – principi i logika (20.10.2020. i 22.10.2020.)Trening 2 – Porez na dobit (27.10.2020. i 29.10.2020.)Trening 3 – Porez na dodatu vrednost – PDV (03.11.2020. i 05.11.2020.)Trening 4 – Porez na dohodak građana (10.11.2020. i 12.11.2020.)

Ukupno za plaćanje: 0

*Aktiva News&Edu nije u sistemu PDV-a.

Osnovni podaci
Kontakt
Adresa


Broj


Saglasan sam sa Opštim uslovima i Zaštitom podataka