Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja
koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade

Opis Vrsta 01.02.2020 - 31.01.2021. 01.01.2020 - 31.01.2020. 01.02.2019 - 31.01.2020.
Neoporezivi iznos zarade zaposlenog 16.300,00 16.300,00 15.300,00
Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju 3.988,00 3.914,00 3.914,00
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji 2.394,00 2.349,00 2.349,00
Naknada prevoza na službenom putovanju 6.980,00 6.850,00 6.850,00
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice 39.881,00 39.137,00 39.137,00
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice 69.789,00 68.488,00 68.488,00
Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika 69.789,00 68.488,00 68.488,00
Jubilarna nagrada zaposlenima 19.939,00 19.567,00 19.567,00
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića 9.970,00 9.784,00 9.784,00
Stipendije i krediti učenicima i studentima 30.570,00 30.000,00 11.741,00
Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac uplaćuje za zaposlene 5.984,00 5.872,00 5.872,00
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 101.900,00 100.000,00 100.000,00