Priloženo u PDF-u nalaze se cenovnik i opšti uslovi pružanja računovodstvenih usluga: