Izmene i dopune Pravilnika o PDV i Pravilnika o elektronskom fakturisanju

Ministar finansija doneo je:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 116/23, od 26. decembra 2023. godine.

Oba pravilnika stupaju na snagu 1. januara 2024. godine.

Izuzetno, odredbe člana 6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje se odnose na podatke koje sadrži lista korisnika sistema elektronskih faktura, stupaju na snagu 1. marta 2024. godine.

Pravilnici su doneti kao posledica nedavno izvršenih izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju. Naime, od 1. januara 2024. godine primenjuju se izmenjena pravila u pogledu obaveze izdavanja elektronskih faktura i elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, od kojih se posebno se ističe skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u, kao i propisivanje roka za korigovanje obračuna PDV-a.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: