Postavljena je korisnička aplikacija za evidentiranje povraćaja PDV-a stranim putnicima

Na portalu Elektronski servisi za fiskalizaciju (ESF) uspostavljena je nova sekcija koja služi za evidentiranje povraćaja PDV stranim putnicima.

U skladu sa izmenama Pravilnika o PDV-u, koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 96/23 od 2. novembra 2023. godine:

  • propisana je nova obavezna posebna evidencija iz člana 224. Pravilnika o PDV-u, o prometu dobara koje je putnik otpremio u ličnom prtljagu, za koje je prodavac – obveznik PDV-a primio overene zahteve za povraćaj PDV-a i za koje je ispunio propisane uslove za poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u;
  • obveznik fiskalizacije dužan je da u roku od sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV-a da propisanu evidenciju vodi u Obrascu EZPPPDV u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave.

Drugim rečima, mesečni obveznik PDV-a koji je obveznik fiskalizacije, ima obavezu da unese zahtevane podatke u okviru (nove) korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave do 7. februara 2024. godine za overene zahteve za povraćaj koje primi u toku prvog poreskog perioda u 2024. godini.

Na internet stranici Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za evidentiranje povraćaja PDV stranom putniku.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: