Izvršene su izmene Pravilnika o PDV-u

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o PDV-u, koji je objavljen U Službenom glasniku RS broj 96/23 od 2. novembra 2023. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Izmene Pravilnika o PDV-u odnose se na obaveznu posebnu evidenciju iz člana 224. Pravilnika o PDV-u, o prometu dobara koje je putnik otpremio u ličnom prtljagu, za koje je prodavac – obveznik PDV-a primio overene zahteve za povraćaj PDV-a i za koje je ispunio propisane uslove za poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u.

Izmenama Pravilnika o PDV-u propisan je novi Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV, koji sadrži 21 podatak, umesto 9 podataka koliko je sadržao stari Obrazac EZPPPDV.

Obveznik iskazuje podatke u Obrascu EZPPPDV u skraćenom roku, i to od sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV-a, za razliku od opšteg pravila prema kojem obveznik vodi propisanu opštu i posebnu evidenciju u roku za predaju poreske prijave za poreski period.

U skladu sa izmenama Pravilnika o PDV-u, propisanu evidenciju vodi prodavac – obveznik PDV-a:

  • koji je obveznik fiskalizacije – iskazivanjem podataka u Obrascu EZPPPDV u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave;
  • koji nije obveznik fiskalizacije – na Obrascu EZPPPDV u papirnom ili elektronskom obliku.

Drugim rečima, mesečni obveznik PDV-a koji je obveznik fiskalizacije, imaće obavezu da unese zahtevane podatke u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave do 7. februara 2024. godine za overene zahteve za povraćaj koje primi u toku prvog poreskog perioda u 2024. godini.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: