Poreska kancelarija Tatić
16.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Manji porez za frilensere i u sledećoj godini

Vlada Srbije prihvatila je predlog Udruženja radnika na internetu (URI) da se prema sadašnjoj računici porezi plaćaj...

Pogledaj vest
08.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza ...

Pogledaj vest
20.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje - 1. novembar 2021. godine

Zahtev za paušalno oporezivanje se podnosi u elektronskom obliku preko portala ePorezi.

Pogledaj vest
13.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman udela koji je osnivač stekao od sopstvenog privrednog društva

Porеski trеtman primanja kojе fizičko licе, osnivač koji jе u radnom odnosu u sopstvеnom privrеdnom društvu, o...

Pogledaj vest
11.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Održan prvi sastanak radne grupe za rešavanje statusa frilensera

Prvi sastanak radne grupe za izradu novog zakona koji bi regulisao status frilensera održan je 08. oktobra.

Pogledaj vest
24.09.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poziv frilensera da se počne sa izradom Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Udruženje radnika na internetu pozvalo je Vladu Republike Srbije da formira radnu grupu za izradu nacrta Zakona o fleks...

Pogledaj vest
10.09.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Prihod nerezidenta koji obavlja poslove preko interneta za inostranog poslodavca

(Ne)oporezivanje prihoda nerezidenta koji za vreme godišnjeg odmora u Srbiji preko interneta obavlja poslove iz radnog ...

Pogledaj vest
26.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti na teritoriji Srbije koji ostvari nerezidentno fizičko lice

Mišljenje o oporezivanju prihoda od zakupa nepokretnosti na teritoriji Srbije koje ostvari nerezidentno fizičko lice.

Pogledaj vest
19.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Rekreacija zaposlenih – uslovi za poresko oslobođenje

Postoje određeni uslovi koji prethodno moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarilo pravo na poresko oslobođenje kod rek...

Pogledaj vest
17.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman nagrade u vidu vaučera fizičkim licima

Oporezivanje nagrade u vidu vaučera fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca za rezultate ostvarene u prodaj...

Pogledaj vest
12.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

PPDG-3R za kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine predaje se u papirnom obliku

Poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, podnose PPDG-3R u papirnom...

Pogledaj vest
06.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Propisan je novi obrazac PPDG-3R

Izmеnjеn jе Pravilnik o obrascima porеskih prijava za utvrđivanjе porеza na dohodak građana koji sе plaća po r...

Pogledaj vest
1 2 3 10