02.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska kontrola priliva ostvarenih preko platforme Payoneer

Šta radnici na internetu treba da znaju u vezi sa servisom za plaćanje Payoneer?

Pogledaj vest
01.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu se podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Pogledaj vest
08.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Predlog Vlade za regulisanje poreskih obaveza radnika na internetu

Predlog Vlade RS za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode ...

Pogledaj vest
27.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pregled značajnih izmena poreskih i carinskih propisa

Privredna komora Srbije izdala je publikaciju PKS Propisi info posvećenu poslednjim izmenama poreskih i carinskih propi...

Pogledaj vest
27.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Način iskazivanja podataka o odloženim porezima i doprinosima na zarade u Obrascu PPP-PO

Način iskazivanja podataka o porezu i doprinosima na zarade za koje je isplatilac prihoda ostvario pravo na odlaganje d...

Pogledaj vest
19.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Sistemsko rešenje za naplatu poreza radnicima na internetu

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić održala je danas sastanak sa predstavnicima Udruženja radnika na inter...

Pogledaj vest
15.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Tokom sledeće nedelje svi preduzetnici - paušalci dobiće rešenje o utvrđenim obavezama za 2021. godinu

Poreska uprava će tokom naredne nedelje od 18. do 25. januara svim preduzetnicima – paušalcima dostaviti elektronska...

Pogledaj vest
30.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Isplata ličnih primanja do 31. decembra

Ukoliko imate neisplaćena primanja i želite da budu priznata kao rashod 2020. godine, potrebno je da ih isplatite najk...

Pogledaj vest
28.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Dinarski iznosi mesečnih zarada za novonastanjene obveznike

U "Službenom glasniku RS", broj 156/2020 objavljeni su dinarski iznosi mesečnih zarada za novonastanjene obveznike.

Pogledaj vest
25.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Doneta je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa

Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa.

Pogledaj vest
22.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Ističe rok za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem oslobađa se obaveze plaćanja poreza na zara...

Pogledaj vest
27.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Način ostvarivanja prava na olakšice za novonastanjene obveznike

Pregled propisane dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na olakšice za novonastanje...

Pogledaj vest
1 2 3 8