Poreska kancelarija Tatić
23.01.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Preduzetnici - paušalci dobiće u narednih par dana rešenje o utvrđenim obavezama za 2023. godinu

Poreska uprava RS je izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osi...

Pogledaj vest
09.01.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen novi model oporezivanja za frilensere

Narodna skupština usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojim je predlog Radne grupe za rešenje statusa ...

Pogledaj vest
27.12.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Produžen rok za ograničenje rasta poreske osnovice za paušalce i na 2023. godinu

Produžen rok za ograničenje povećanja poreske osnovice za preduzetnike paušalce najviše do deset odsto i na 2023. g...

Pogledaj vest
09.11.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osig...

Pogledaj vest
28.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Sažetak uputstva za test samostalnosti

Uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim se preciznije definiše kako se posmatraju kriterijumi.

Pogledaj vest
14.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Predlog za budući model oporezivanja frilensa

Od januara 2023. uvodi se novi model oporezivanja frilensera. Do kraja tekuće godine važi prelazno rešenje oporezivan...

Pogledaj vest
12.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Ograničenje rasta poreske obaveze za paušalce prestaje da važi 1. januara 2023. godine

Zaštitna odredba u Uredbi o paušalnom oporezivanju, prestaje da važi 1. januara 2023. godine.

Pogledaj vest
17.08.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Primljeno 34.753 prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu

Poreska uprava Republike Srbije je primila ukupno 34.753 prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana z...

Pogledaj vest
19.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Uslovi i način ostvarivanja prava na olakšicu za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Objavljen je pravilnik kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja oslobođenja od poreza na zarade zaposlenih na ist...

Pogledaj vest
15.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Podnošenje prijave PPDG-2R i u slučaju kada je oporezivi (bruto) prihod veći od neoporezivog iznosa

Podnošenje prijave PPDG-2R i u slučaju kada je oporezivi (bruto) prihod veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje...

Pogledaj vest
14.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. ...

Pogledaj vest
06.04.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nova olakšica za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Od 1. marta 2022. godine u primeni je nova olakšica za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanj...

Pogledaj vest
1 2 3 11