računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

24.01.2018

Freelancer - Preduzetnik - "Paušalac"

Bavite se pružanjem usluga inostranim korisnicima? Da li ste upoznati koje su vaše poreske obaveze i koji je najisplat...

16.11.2010

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Šta je preduzetnik paušalac, kategorija uz koju se često (pogrešno) prišiva etiketa nekog ko plaća male dažbine d...

05.05.2015

Obaveštenje o elektronskom podnošenju poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 4. maja 2015. godine, objavila sledeću vest: Obaveštenj...

05.03.2019

Godišnji porez na dohodak građana

Ko je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana? Šta ulazi i godišnje prihode, kako se dobija iznos poreza, podno...

16.03.2015

Postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4

Na stranici Obrasci postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4 – Poresku prijavu za akontativno utvrđivan...

1 2 3