Poreska kancelarija Tatić
12.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

PPDG-3R za kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine predaje se u papirnom obliku

Poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, podnose PPDG-3R u papirnom...

Pogledaj vest
06.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Propisan je novi obrazac PPDG-3R

Izmеnjеn jе Pravilnik o obrascima porеskih prijava za utvrđivanjе porеza na dohodak građana koji sе plaća po r...

Pogledaj vest
21.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Najavljene poreske olakšice

Tri nove mere bi trebalo da podstaknu zapošljavanje i motivišu mlade do 40 godina starosti da ostanu u zemlji.

Pogledaj vest
11.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana – 17. maj 2021. godine

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana obavezan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R za 2020. godinu najkasnije...

Pogledaj vest
10.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Iskazivanje podataka u obrascu PPP-PO po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica

Iskazivanje podataka u potvrdi o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. na obrascu PPP-PO.

Pogledaj vest
29.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojene izmene zakona kojima se reguliše oporezivanje frilensera

Nova pravila oporezivanja prihoda tzv. frilensera, u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.

Pogledaj vest
22.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Postignut dogovor između Vlade i frilensera

Vlada Republike Srbije postigla je dogovor sa prеdstavnicima Udružеnja frilеnsеra i Udružеnja radnika na intеrn...

Pogledaj vest
18.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman prihoda fizičkog lica po osnovu prodaje udela u privrednom društvu

Porеski trеtman prihoda koji fizičko licе ostvari po osnovu prodajе udеla u privrеdnom društvu.

Pogledaj vest
17.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. ...

Pogledaj vest
02.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska kontrola priliva ostvarenih preko platforme Payoneer

Šta radnici na internetu treba da znaju u vezi sa servisom za plaćanje Payoneer?

Pogledaj vest
01.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu se podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Pogledaj vest
08.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Predlog Vlade za regulisanje poreskih obaveza radnika na internetu

Predlog Vlade RS za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode ...

Pogledaj vest
1 2 3 9