računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
07.11.2019

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

06.11.2019

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Vlada je saopštila da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ušao u skupštinsku ...

01.11.2019

Uvodi se oporezivanje nedokumentovanih troškova prevoza zaposlenih

Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana uvodi oporezivanje troškova dolaska i odlaska na posao.

30.10.2019

Zahtev za paušalno oporezivanje

Preduzetnici koji vode poslovne knjige i želeli bi da u 2020. godini budu paušalno oporezovani mogu da podnesu zahtev ...

23.10.2019

Donacije i sponzorstvo

S obzirom da donacija i sponzorstvo imaju različit poreski tretman izuzetno je važno napraviti razliku.

15.10.2019

Novi sistem paušalnog oporezivanja

Ministarstvo finansija dostavilo jе Advokatskoj komori Srbijе na mišljеnjе Prеdlog urеdbе o paušalnom oporеziv...

09.10.2019

Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana

Na sajtu Ministarstva finansija su objavljeni nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socij...

09.10.2019

Ko je pravi paušalac, a ko izbegava porez

Provera ko je od preduzetnika pravi paušalac, a ko je tu da bi izbegao poreske dažbine, trebalo bi da krene od 1. janu...

27.09.2019

Objavljeni kriterijumi prema kojima će se utvrđivati da li neko može biti angažovan kao paušalac

Vlada Srbije najavila je nova zakonska rešenja koja će od 1. januara 2020. uređivati oblast angažovanja paušalaca.

26.09.2019

Najavljene nove podsticajne mere za privredu

Najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

12.09.2019

Kako Zakon o porezu na dohodak građana vidi rekreaciju zaposlenih i team building?

Sve više kompanija organizuje rekreacije i druženja za svoje zaposlene. Iz tog razloga se gotovo svaki put pojavi i pi...

1 2 3