24.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska uprava nastavlja sa kontrolom frilensera

Poreska uprava zahtevala od banaka da joj do kraja oktobra dostave izveštaje o svim transakcijama na deviznim računima...

Pogledaj vest
19.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljeni su Nacrti o izmenama i dopunama nekoliko zakona

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su Nacrti o izmenama i dopunama nekoliko zakona.

Pogledaj vest
18.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Poreske olakšice za novonastanjene obveznike

Poreske olakšice za novonastanjene obveznike se sastoje u umanjenju osnovice za porez i doprinose na zarade za 70%.

Pogledaj vest
16.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Ostvarivanje prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

Objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika.

Pogledaj vest
10.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva

Obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode fizičkih lica ostvarene iz inostranstva.

Pogledaj vest
03.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Frilenseru s Upworka stiglo rešenje PU

Frilenseru s Upworka stiglo rešenje PU: Zaračunali su mu poreze za prethodne 4 godine s kamatama.

Pogledaj vest
03.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Udružuju se frilenseri

Pokrenuta Inicijativa radnika na internetu i njihova Facebook grupa trenutno broji oko 5.000 članova.

Pogledaj vest
30.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Frilenseri moraju da izmire porez iz prethodnog perioda

Ministar finansija Siniša Mali poručuje frilenserima da moraju da plate porez iz prethodnog perioda.

Pogledaj vest
22.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Dnevnice i godišnji porez na dohodak građana

Da li sе iznos dnеvnicе iznad pripadujеćеg nеoporеzivog iznosa uračunava u osnovicu godišnjеg porеza na doho...

Pogledaj vest
21.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Tretman prihoda koje freelanceri ostvare iz inostranstva

Za prihode iz inostranstva dužni ste da podnesete poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Pogledaj vest
20.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu ističe 2. novembra

Preduzetnici koji žele da pređu na paušalno oporezivanje za 2021. godinu, mogu da podnesu zahtev najkasnije do 2. nov...

Pogledaj vest
16.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Godišnji porez za strance nerezidente za prihod ostvaren u R. Srbiji

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice koje nije rezident, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srb...

Pogledaj vest
1 2 3 7