računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
12.09.2019

Kako Zakon o porezu na dohodak građana vidi rekreaciju zaposlenih i team building?

Sve više kompanija organizuje rekreacije i druženja za svoje zaposlene. Iz tog razloga se gotovo svaki put pojavi i pi...

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

24.01.2018

Freelancer - Preduzetnik - "Paušalac"

Uplate iz inostranstva, Porez na uplate iz inostranstva, Freelancer IT, preduzetnik, paušalno oporezivanje, porez na up...

16.11.2010

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Šta je preduzetnik paušalac, kategorija uz koju se često (pogrešno) prišiva etiketa nekog ko plaća male dažbine d...

05.05.2015

Obaveštenje o elektronskom podnošenju poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 4. maja 2015. godine, objavila sledeću vest: Obaveštenj...

05.03.2019

Godišnji porez na dohodak građana

Ko je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana? Šta ulazi i godišnje prihode, kako se dobija iznos poreza, podno...

16.03.2015

Postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4

Na stranici Obrasci postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4 – Poresku prijavu za akontativno utvrđivan...

24.03.2015

Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno

Obaveštavamo članove “URIPS”-a da smo na stranici Obrasci postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, pores...

31.03.2015

Elektronsko podnošenje obrasca PPDG-2R

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila sledeću vest: Od 1. aprila 2015. godine isključivo e...

11.06.2015

Uvećani nameti paušalnim poreskim obveznicima

Porez uvećan u rasponu do 50 do 150 procenata. U poslednje dve nedelje na adrese hiljada paušalnih poreskih obveznika ...

21.08.2015

O godišnjem porezu na dohodak građana piše “Kurir”

Poreska uprava ne obaveštava građane kada im ističe rok za uplatu poreza na dohodak, ali im za svaki dan zakašnjenja...

13.07.2018

Paušalno oporezovani preduzetnici – Paušalci

Šta je paušalac? Ko je paušalac? Paušalno oporezivanje preduzetnika.

1 2