Poreska kancelarija Tatić
04.07.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Dve opcije samooporezivanja: koju odabrati?

Ako i Vi ostvarujete prihode kao frilenser, logično pitanje je koja opcija Vam više odgovara u odnosu na prihode.

Pogledaj vest
04.07.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Frilenser u Srbiji: ko može da se samooporezuje po ovom režimu?

Samooporezivanje je poreski režim u kome fizička lica sama obračunavaju, prijavljuju i plaćaju porez na ostvarene pr...

Pogledaj vest
22.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman naknade troškova lečenja zaposlenih

Poslodavac može doneti odluku da zaposlenom nadoknadi troškove lečenja u zemlji i inostranstvu, pa se postavlja pitan...

Pogledaj vest
22.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Poslodavac ne gubi pravo na olakšicu iz člana 21i ZPDG ukoliko je ranije koristio drugu vrstu olakšice

Pravo na korišćenje olakšice po osnovu zarade lica koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoj...

Pogledaj vest
19.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Objašnjеnjе u vеzi sa podnošеnjеm porеskе prijavе na Obrascu PP OPO

Način podnošenja i sadržina poreske prijave propisani su Pravilnikom o porеskoj prijavi o obračunatom porеzu samoo...

Pogledaj vest
25.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Korisničko uputstvo za podnošenje prijave o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom godišnjem p...

Pogledaj vest
24.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Ministarstvo finansija objavilo je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu.

Pogledaj vest
07.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za frilensere

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi k...

Pogledaj vest
24.03.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen pravilnik o poreskoj prijavi preko koje će frilenseri prijavljivati prihode

Usvojeno rešenje za oporezivanja fizičkih lica koja rade preko interneta.

Pogledaj vest
01.03.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana – 3.719.376 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za ostvareni dohodak veći od 3.719.3...

Pogledaj vest
23.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Biti preduzetnik – osnovna pravila

Preduzetništvo omogućava građanima da se samostalno bave nekom privrednom delatnošću i tako steknu ekonomsku nezavi...

Pogledaj vest
17.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novine u vezi sa podnošenjem poreske prijave PPDG-1R

Paušalci nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PPDG-1R ukoliko se promene odnose na period posle 01. januara 2023....

Pogledaj vest
1 2 3 12