Novoosnovano društvo koje obavlja inovacionu delatnost ne može da ostvari olakšice po osnovu zarade drugog člana društva

Novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost može da koristi olakšice samo po osnovu zarade osnivača (a ne i drugog člana društva), nezavisno od toga da li je osnivač zasnovao radni odnos sa punim ili nepunim radnim vremenom

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-921/2021-04 od 09.08.2023. godine)
left-quote

Povodom vašeg zahteva kojim ste tražili mišljenje u vezi sa pravom na korišćenje olakšice po osnovu zarade osnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, dajemo odgovor:

Odredbom člana 21e stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.

Prema odredbama člana 21e st. 2. i 3. Zakona, pravo na poresko oslobođenje poslodavac može da ostvari za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, za svakog osnivača po osnovu njegove mesečne zarade, i to zarade čiji iznos nije viši od 150.000 dinara mesečno, a ukoliko je viši onda po osnovu dela zarade u visini najviše do 150.000 dinara.

Saglasno odredbama člana 21e stav 4. Zakona, pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana poslodavac ostvaruje pod sledećim uslovima:

  1. da je fizičko lice – osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom, zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  2. da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu.

Pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac – privredno društvo koje nije povezano ni sa jednim pravnim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem poslodavca – privrednog društva (član 21e stav 5. Zakona).

Napominjemo da je istovrsna olakšica koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisana odredbama člana 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prema odredbi člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o privrednim društvima, članovi društva sa ograničenom odgovornošću su lica koja osnivaju društvo i lica koja mu naknadno pristupe.

Zajednički naziv za lica iz stava 1. ovog člana je član društva (član 9. stav 2. Zakona o privrednim društvima).

Odredbom člana 11. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da je osnivački akt konstitutivni akt društva koji ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica.

Lice koje naknadno pristupi društvu osnivački akt društva, odnosno statut društva obavezuje od dana sticanja svojstva člana društva u skladu sa ovim zakonom (član 11. stav 7. Zakona o privrednim društvima).

Odredbom člana 30. stav 1. Zakona o radu, propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu.

Odredbom člana 33. stav 1. tačka 9) Zakona o radu propisano je da ugovor o radu sadrži radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno).

Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom (član 50. stav 1. Zakona o radu).

Prema odredbama člana 51. st. 1. i 4. Zakona o radu, puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, a nepuno radno vreme, u smislu ovog zakona, jeste radno vreme kraće od punog radnog vremena.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost može da ostvari oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača kao lica koje je osnovalo privredno društvo i koje je zaposleno u tom novoosnovanom privrednom društvu. Pravo na predmetno oslobođenje ne može da se ostvari po osnovu zarade lica koje je posle osnivanja društva stupilo u novoosnovano privredno društvo, tj. po osnovu zarade lica koje je steklo svojstvo člana privrednog društva kao lice koje je naknadno pristupilo privrednom društvu.

Poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost može da ostvari oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji je zaposlen u tom novoosnovanom privrednom društvu. Imajući u vidu da se prema Zakonu o radu, radni odnos zasniva ugovorom o radu i da ugovor o radu sadrži radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno) kao jedan od elemenata tog ugovora, okolnost da je radni odnos zasnovan sa nepunim radnim vremenom (vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove) nije od značaja za ostvarivanje prava na predmetno oslobođenje.

right-quote

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: