Rok za godišnji porez na dohodak građana - 15. maj

Podsećamo obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu da rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ističe u sredu, 15. maja 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu GPDG vrši se preko portala Poreske uprave ePorezi, uz upotrebu Kvalifikovanog elektronskog sertifikata i preko mobilne aplikacije ConsentID i sertifikata u klaudu, korišćenjem eID naloga na portalu za elektronsku identifikaciju.

Nepodnošenje poreske prijave podleže prekršajnoj odgovornosti propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Bliže informacije u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana i podnošenjem poreske prijave mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu, Poreskom informatoru – Godišnji porez na dohodak građana i Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: