Dve opcije samooporezivanja: koju odabrati?

Ako i Vi ostvarujete prihode kao frilenser, logično pitanje je koja opcija Vam više odgovara u odnosu na prihode. U tekstu pronađite detaljnije objašnjenje dve opcije samooporezivanja.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz decembra 2022. uređeno je pitanje poreskog tretmana prihoda i ostvarivanja prava frilensera po osnovu rada. Međutim, važno je naglasiti da ovim zakonskim rešenjima nije definisan “frilenser” kao zakonski pojam, te ni u jednom važećem propisu nećete pronaći definiciju “frilensera”.

Termin “frilenser” ćemo koristiti u neformalnom značenju, za fizička lica koja ostvaruju prihode od lica koja prilikom isplate prihoda ne obračunavaju i ne plaćaju porez i doprinose u Republici Srbiji.

Šta to znači za frilensere?

Po ovom zakonskom rešenju, od 1. januara 2023. frilenseri u Srbiji imaju mogućnost da porez na prihod plaćaju prema jednoj od dve opcije, koji će moći sami da odaberu.

Svoje obaveze frilenseri prijavljuju i plaćaju kvartalno, uz mogućnost da u okviru svakog obračunskog perioda, odnosno kvartala, izaberu jedan od dva načina samooporezivanja koji su detaljnije prikazani kroz tabelu u nastavku.

Ako i Vi ostvarujete prihode kao frilenser, logično pitanje je – koliko je poresko opterećenje. U nastavku ovog teksta nudimo detaljnije objašnjenje ove dve opcije.

Opcija 1 Opcija 2
Normirani troškovi: 96.000 RSD u kvartalu. Normirani troškovi: 57.900 RSD u kvartalu, uvećan za 34% od bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.
Porez: 20% – Poresku osnovicu čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove. To znači da ukoliko u kvartalu ostvarite do 96.000 RSD, nećete imati obavezu plaćanja poreza. Porez: 10% – Oporeziv prihod je jednak bruto prihodu umanjenom za normirane troškove. To znači da ukoliko u kvartalu ostvarite manje prihoda nego što je visina oporezivog prihoda, nećete imati obavezu plaćanja poreza.
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje: 24% – Osnovicu za plaćanje PIO doprinosa čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove. To znači da ukoliko u kvartalu ostvarite do 96.000 RSD, nećete imati obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko osiguranje. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje: 24% – Ukoliko se opredelite za ovu opciju, PIO doprinos je obavezan. Osnovica za plaćanje doprinosa za PIO je najmanje trostruki iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. To znači da ćete na kvartalnom nivou morati da platite najmanje 25.218 RSD za doprinos za PIO. Ukoliko je osnovica niža od oporezivog prihoda, kao osnovica za plaćanje doprinosa računaće se oporezivi prihod.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 10,3% – Ukoliko niste nosilac zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu (npr. kao zaposleni ili prema međunarodnom ugovoru), u obavezi ste da platite zdravstveno osiguranje.

Stopa od 10,3% primenjuje se na trostruki iznos osnovice od 15% prosečne mesečne zarade u RS, što znači da je minimalni iznos za plaćanje 4.789 RSD za kvartal. Ukoliko je ova osnovica niža od oporezivog prihoda, kao osnovica za plaćanje doprinosa računaće se oporezivi prihod.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 10,3% –Ukoliko niste nosilac zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu (npr. kao zaposleni ili prema međunarodnom ugovoru), u obavezi ste da platite zdravstveno osiguranje.

Stopa od 10,3% primenjuje se na trostruki iznos osnovice od 15% prosečne mesečne zarade u RS, što znači da je minimalni iznos za plaćanje 4.789 RSD za kvartal. Ukoliko je ova osnovica niža od oporezivog prihoda, kao osnovica za plaćanje doprinosa računaće se oporezivi prihod.

Primer 1: kvartalni prihod 60.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 60.000 – 96.000 = 0 RSD

Porez = 0 RSD

PIO = 0 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 4.789 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 0 ili 4.789 RSD

Primer 1: kvartalni prihod 60.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 60.000-(57.900+60.000*34%) RSD

Porez = 0 RSD

PIO = 25.218 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 4.789 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 25.218 ili 30.007 RSD

Primer 2: kvartalni prihod 100.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 100.000 – 96.000 = 4.000 RSD

Porez = 4.000 x 20% = 800 RSD

PIO = 4.000 x 24% = 960 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 4.789 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 1.760 ili 6.549 RSD

Primer 2: kvartalni prihod 100.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 100.000-(57.900+100.000*34%) = 8.100 RSD

Porez = 8.100 x 10% = 810 RSD

PIO = 25.218 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 4.789 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 26.028 ili 30.817 RSD

Primer 3: kvartalni prihod 180.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 180.000 – 96.000 = 84.000 RSD

Porez = 84.000 x 20% = 16.800 RSD

PIO = 84.000 x 24% = 20.160 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 8.652 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 36.960 ili 45.612 RSD

Primer 3: kvartalni prihod 180.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 180.000-(57.900+180.000*34%) = 60.900 RSD

Porez = 60.900 x 10% = 6.090 RSD

PIO = 25.218 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 6.273 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 31.308 ili 37.581 RSD

Primer 4: kvartalni prihod 300.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 300.000 – 96.000 = 204.000 RSD

Porez = 204.000 x 20% = 40.800 RSD

PIO = 204.000 x 24% = 48.960 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 21.012 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 89.760 ili 110.772 RSD

Primer 4: kvartalni prihod 300.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 300.000-(57.900+300.000*34%) = 140.100 RSD

Porez = 140.100 x 10% = 14.010 RSD

PIO = 140.100 x 24% = 33.624 RSD

Zdravstvo = 0 RSD ukoliko ste zdravstveno osigurani ili 14.430 RSD ukoliko niste zdravstveno osigurani.

Ukupno: 47.634 ili 62.064 RSD

Više informacija možete pronaći u Vodiču i sekciji Najčešća pitanja i odgovori.

Izvor: Frilenseri

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: