Počelo uručenje rešenja o utvrđenim obavezama za 2024. godinu preduzetnicima paušalcima

Poreska uprava Republike Srbije izvršila je obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnici paušalci).

Dostavljanje rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima paušalcima, kao i izveštaja o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda, vršiće se u elektronskom obliku, postavljanjem u poresko sanduče na portalu Poreske uprave Republike Srbije ePorezi, u periodu od 23. do 28. januara 2024. godine.

Rešenje se smatra dostavljenim danom postavljanja u poresko sanduče, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj, u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2024. godinu. Rok za uplatu prve akontacije, za januar 2024. godine, dospeva 19. februara (poslednji dan roka je 15. februar, ali se zbog državnog praznika i neradnih dana poslednji dan roka pomera na prvi naredni radni dan).

Uz poreska rešenja obveznicima će biti dostavljeni primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje sa QR kodom.

Podsećamo da se portalu Poreske uprave može pristupiti korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems), kao i putem aplikacije ConsentID i sertifikata u klaudu.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati preko Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona: 0700/700-007 i 011/6969069, i na šalteru “Vaš poreznik” u filijalama Poreske uprave.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: