Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu

Godišnji porez na dohodak građana obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja.

Poreska uprava će 1. aprila 2024. godine, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana ostvarenih u prethodnoj godini, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave na portal ePorezi.

Sva fizička lica koja su u 2023. godini ostvarila dohodak u iznosu većem od 4.269.564 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2024. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa iskazanim podacima, te da tako korigovanu prijavu podnesu prihvatanjem opcije “Potpiši i podnesi”.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom portalu prijavu podnesu odabirom opcije “Potpiši i podnesi”.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2024. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Rok za plaćanje obračunatog poreza je 15. maj 2024. godine.

Bliže informacije o godišnjem porezu na dohodak građana mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: