računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
07.11.2019

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

04.10.2019

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

17.06.2015

Zvanično najavljena reforma Poreske uprave

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 15. juna 2015. godine, objavila sledeću vest: Direktorka...

17.06.2015

Spiskovi najvećih dužnika na dan 31.03.2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 15. juna 2015. godine, objavila sledeću vest: 17.06.2015...

22.07.2015

Palić – kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: Palić –...

22.07.2015

Zaplenjeno 814 kilograma duvana

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: U okviru a...

22.07.2015

Kontrola poslovanja ekskluzivnih restorana i splavova u Beogradu

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: Kontrola p...

06.08.2015

Spiskovi najvećih dužnika na dan 30.06.2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. avgusta 2015. godine, objavila sledeću vest: 06.08.20...

06.08.2015

Novi internet domen za prijavljivanje poreskih nepravilnosti

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. avgusta 2015. godine, objavila sledeću vest: Poreska ...

13.08.2015

Dve trećine ugostiteljskih objekata u Guči i Vrnjačkoj Banji ne poštuje propise

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 12. avgusta 2015. godine, objavila sledeću vest: Dve tre...

17.08.2015

Poreska uprava Srbije na sve načine pokušava da poboljša naplatu poreza

Komšijskim dojavama pune kasuPoreska uprava Srbije na sve načine pokušava da poboljša naplatu poreza pa čak i građ...

1 2 3