Poreska kancelarija Tatić
11.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije donela je dva zakona koja su objavljena u Službenom glasniku RS broj 96/21 od 8. ok...

Pogledaj vest
11.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska uprava automatski podnosi prijave PPP PD po službenoj dužnosti

Poreska uprava je počela po službenoj dužnosti da podnosi poreske prijave PPP PD na najnižu mesečnu osnovicu doprin...

Pogledaj vest
12.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu.

Pogledaj vest
16.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Zamene godišnjih finansijskih izveštaja i dokumentacije

Omogućeno podnošenje zahteva za zamenu redovnog ili konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i dokumenta...

Pogledaj vest
15.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo na odlaganje plaćanja poreskih obaveza u slučaju gubitka prava na odobreni reprogram (zbog neplaćanja dospele rate)

Obveznici koji u propisanom roku nisu platili prvu ratu odobrenog reprograma obustavljen je odobreni reprogram.

Pogledaj vest
27.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pregled značajnih izmena poreskih i carinskih propisa

Privredna komora Srbije izdala je publikaciju PKS Propisi info posvećenu poslednjim izmenama poreskih i carinskih propi...

Pogledaj vest
22.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obrazac PPP-PO do 1. februara

Poreski obveznici su dužni da fizičkim licima izdaju potvrdu na obrascu PPP-PO do ponedeljka 1. februara 2021. godine.

Pogledaj vest
05.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Podnošenje obrazaca preko portala Poreske uprave od 01.01.2021. godine

U cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa od 01.01.2021. godine omogućeno je podnošenje obrazaca u elektro...

Pogledaj vest
10.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka se neće podnositi ukoliko lice samoinicijativno prijavi propust pre poreske ...

Pogledaj vest
30.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljene su izmene i dopune poreskih i carinskih propisa

U "Službenom glasniku RS", broj 144/2020 objavljene su izmene i dopune poreskih i carinskih propisa.

Pogledaj vest
27.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen je Predlog zakona o fiskalizaciji

Vlada Republike Srbije je na sеdnici održanoj 26. novembra usvojila Prеdlog zakona o fiskalizaciji.

Pogledaj vest
26.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune poreskih zakona predstavljene poslanicima

Ministar Mali predstavio poslanicima izmene i dopune važnih zakona iz oblasti poreske i carinske politike.

Pogledaj vest
1 2 3 4