Poreska kancelarija Tatić
23.04.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o utvrđivanju obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje rešenja za poljoprivrednike

Poreska uprava izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu.

Pogledaj vest
14.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Zahtev za preknjižavanje – korisničko uputstvo

Na sajtu Poreske uprave dostupno je Korisničko uputstvo ZPP (zahtev za preknjižavanje i povraćaj više ili pogrešno ...

Pogledaj vest
23.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Dostavljanje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu

Dostavljanje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje vrši se u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postu...

Pogledaj vest
17.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska uprava može oduzeti robu skladištenu u prostoru o kome nije obaveštena

Ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da se dobra skladište tj. smeštaju u prostorima i prostorijama o kojima pore...

Pogledaj vest
04.05.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu

Obaveštenje Poreske uprave u vezi sa utvrđivanjem obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dosta...

Pogledaj vest
02.02.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Puštena u rad aplikacija za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2022. godinu

APR omogućila obveznicima rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacij...

Pogledaj vest
08.11.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka.

Pogledaj vest
03.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje PU o načinu podnošenja poreske prijave za zarade novonastanjenih obveznika

Poreska uprava objavila obaveštenje o načinu podnošenja poreske prijave za zarade novonastanjenih obveznika (OL 24) k...

Pogledaj vest
27.06.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj

Agencija za privredne registre podseća da ističe zakonski rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finan...

Pogledaj vest
03.06.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Primedbe građana i preporuke Zaštitnika u vezi sa radom Poreske uprave

Primedbe građana i preporuke Zaštitnika u vezi sa radom Poreske uprave i Ministarstva finansija koje ima nadležnost n...

Pogledaj vest
19.01.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Šta najčešće kontrolišu poreski inspektori i kako firme mogu da se zaštite?

Poreska kontrola se vrši u skladu sa godišnjim planom poreske kontrole koji donosi Ministarstvo finansija.

Pogledaj vest
10.01.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda

Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje PDV prijava.

Pogledaj vest
1 2 3 5