računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
24.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Obrazac PPP-PO do 31.01.

Poreski obveznici koji su tokom godine licima isplaćivali prihode za koje se plaća porez po odbitku dužni su da ovim ...

15.01.2020
Vreme čitanja: 3 min

Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda – rok 15. januar

Rok za podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog t...

11.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen set poreskih zakona

Dana 06.12.2019. godine Narodna skupština je usvojila set poreskih zakona koji su objavljeni u Službenom glasniku RS 8...

07.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

04.10.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

24.01.2018
Vreme čitanja: < 1 min

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

17.06.2015
Vreme čitanja: 2 min

Zvanično najavljena reforma Poreske uprave

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 15. juna 2015. godine, objavila sledeću vest: Direktorka...

17.06.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Spiskovi najvećih dužnika na dan 31.03.2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 15. juna 2015. godine, objavila sledeću vest: 17.06.2015...

22.07.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Palić – kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: Palić –...

22.07.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Zaplenjeno 814 kilograma duvana

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: U okviru a...

22.07.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Kontrola poslovanja ekskluzivnih restorana i splavova u Beogradu

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. jula 2015. godine, objavila sledeću vest: Kontrola p...

06.08.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Spiskovi najvećih dužnika na dan 30.06.2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. avgusta 2015. godine, objavila sledeću vest: 06.08.20...

1 2 3