Ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj

Agencija za privredne registre obaveštava obveznike revizije da u ponedelјak, 1. jula 2024. godine, ističe rok za dostavlјanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) za 2023. godinu.

Dokumentaciju iz člana 45. Zakona o računovodstvu moguće je podneti samo nakon javnog objavlјivanja RGFI za 2023. godinu kao potpunog i računski tačnog, kreiranjem i dostavlјanjem novog zahteva putem Posebnog informacionog sistema Agencije:

Navedene zahteve je moguće dostaviti i nakon 1. jula, a najkasnije do kraja 2024. godine, u kom slučaju se osnovna naknada uvećava za 3.000 dinara usled neblagovremenog dostavlјanja.

Obveznici revizije kojima je RGFI javno objavlјen kao nepotpun i računski netačan ili je javno objavlјena informacija da izveštaj ne može biti objavlјen usled neplaćene naknade, imaju mogućnost da do kraja godine ponove postupak dostavlјanja RGFI zajedno sa dokumentacijom, putem zahteva “RGFI i dokumentacija“, uz plaćanje uvećane naknade usled kašnjenja u dostavlјanju RGFI, odnosno dokumentacije. Takođe, pomenuti zahtev, putem sistema, treba da kreiraju i dostave i oni obveznici revizije koji još uvek nisu dostavili RGFI.

Detalјne informacije o podnošenju navedenih vrsta zahteva obveznici mogu pročitati na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja. Za rešavanje konkretnih pitanja, obveznici revizije se mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

  • finizvestaji@apr.gov.rs – za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem dokumentacije.
  • sd@apr.gov.rs – radi rešavanja pitanja u vezi pristupa Posebnom informacionom sistemu Agencije ili zbog problema u vezi sa potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije;

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: