Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa i u toku je masovna štampa i dostavljanje rešenja.

Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02 … 138/22) i rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 … 138/22) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2023. godinu, u iznosu od 35.025,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl.glasnik RS“, broj 143/22, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 35.025,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 420.300,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iste iznose:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%
  • za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2023. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2024. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2024. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2024. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2023. godinu, odnosno za 2024. godinu, postupaju u skladu sa navedenim kako bi uplate bile ispravno proknjižene.

U cilju unapređenja usluga koje Poreska uprava pruža poreskim obveznicima, uz rešenja o utvrđenim poreskim obavezama štampani su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim neophodnim podacima, koje služe kao primer na koji način treba ispravno popuniti nalog za uplatu, pri čemu iznos za uplatu opredeljuje obveznik u skladu sa iznosom tromesečnih akontacija, a omogućen je i QR kod, čijim skeniranjem se putem aplikacije za elektronsko bankarstvo dobijaju podaci neophodni za uplatu.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: