Zahtev za preknjižavanje – korisničko uputstvo

Na sajtu Poreske uprave dostupno je Korisničko uputstvo ZPP (zahtev za preknjižavanje i povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza).

Naime, u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, obveznik ima pravo:

 • na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno;
 • da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.

Preko portala ePorezi moguće je elektronski podneti pet vrsta zahteva:

 • zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza,
 • zahtev za preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza,
 • zahtev za povraćaj PDV,
 • zahtev za preknjižavanje PDV,
 • zahtev za povraćaj ostalih javnih prihoda van PU.

Omogućeno je storniranje već podnetog zahteva tako što se unese prvobitni ID od zahteva koji želite da izmenite.

U zahtevu za preknjižavanje postoji polje Napomena koje se može iskoristiti u svrhu storniranja kamate tako što se unese tekst “stornirati kamatu nakon preknjižavanja”.

Ukoliko želite da odustanete od zahteva to je moguće učiniti sve dok se zahtev nalazi u statusu “Predat”.

Što se tiče preknjižavanja i povraćaja PDV-a, postoje opcije preknjižavanja/povraćaja poreskog kredita (opcija NE iz poreske prijave PPPDV), zatim slučaj kada se zahteva povraćaj po poreskoj prijavi (opcija DA iz poreske prijave PPPDV) i na kraju zahtev za povraćaj pogrešne uplate.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: