računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
12.11.2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona ...

20.04.2015

Šta se mora imati u maloprodajnom objektu

1. Na ulazu u objekat mora se vidno istaći:- poslovno ime, odnosno naziv ili skraćeno poslovno ime, onako kako stoji u...

22.03.2016

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, ...

05.12.2016

Prodaja cigareta, alkohola i pirotehnike preko interneta

Da li je dozvoljena prodaja preko interneta – online prodaja sledeće grupe proizvoda: pirotehnika, cigarete, žestoka...

13.12.2016

Prodaja robe van poslovnog prostora

Prodaja robe zanatlije van poslovnih prostorija i popunjavanje evidencije prometaPrema članu 37. Zakona o trgovini “T...

17.01.2017

Svaka deseta kontrola tržišne inspekcije odnosi se na onlajn prodavce

Prema podacima samo jednog oglasnog portala u Srbiji tokom prošle godine prodato je oko milion predmeta u vrednosti od ...