računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
21.02.2020
Vreme čitanja: 6 min

Bar kodovi i deklaracije

Od februara 2020. godine će krenuti strožija kontrola a u slučaju nepoštovanja propisa previđene su velike kazne i...

13.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

Mogu li trgovci da naplate robu po ceni većoj od cifre koja je istaknuta na proizvodu?

Prodavac je obavezan da robu proda za sumu koja je naznačena na proizvodu ili prodajnom mestu.

05.02.2020
Vreme čitanja: 2 min

Da li se može stavljati u promet roba nabavljena pre 31. januara koja nije označena mašinski čitljivom oznakom?

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je dalo mišljenje na tu temu koje navodimo u nastavku.

04.02.2020
Vreme čitanja: 4 min

Zaštitnik građana traži izmenu Pravilnika, tako da se prilikom reklamacije ili povrata dobara od kupca ne može zahtevati JMBG

Predložene su izmene navedenog podzakonskog akta tako da se prilikom reklamacije ili povrata dobara od kupca ne zahteva...

03.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

Organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra tur...

31.01.2020
Vreme čitanja: 4 min

Od 31. januara 2020. godine sva roba u maloprodaji mora da ima bar kod ili QR kod

Od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacij...

08.01.2020
Vreme čitanja: 2 min

Od 1. januara 2020. godine novi uslovi i zakonska obaveza za sve turističke agencije

Od 1. januara 2020. godine počinje primena pravilnika, donetih na osnovu Zakona o turizmu.

12.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona ...

20.04.2015
Vreme čitanja: 5 min

Šta se mora imati u maloprodajnom objektu

1. Na ulazu u objekat mora se vidno istaći:- poslovno ime, odnosno naziv ili skraćeno poslovno ime, onako kako stoji u...

22.03.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, ...

05.12.2016
Vreme čitanja: 5 min

Prodaja cigareta, alkohola i pirotehnike preko interneta

Da li je dozvoljena prodaja preko interneta – online prodaja sledeće grupe proizvoda: pirotehnika, cigarete, žestoka...

13.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Prodaja robe van poslovnog prostora

Prodaja robe zanatlije van poslovnih prostorija i popunjavanje evidencije prometaPrema članu 37. Zakona o trgovini “T...

1 2