Obaveštenje turističkim agencijama

U “Službenom glasniku RS”, broj 74 od 23.7.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence.

Organizator putovanja, kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije po odredbama ranijih propisa, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje najkasnije do 31. decembra 2021. godine, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije.

Turističke agencije organizatori putovanja koje imaju važeću licencu, ali koje do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu obezbedile propisanu garanciju putovanja, imaju obavezu da usklade svoje poslovanje sa odredbama pravilnika koji propisuje uslove i način rangiranja licence najkasnije do 31. decembra 2021. godine. U suprotnom, Registrator će ih brisati iz Registra turizma po službenoj dužnosti.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti koje su nepovoljno uticale na celokupno turističko tržište, predmetnom izmenom pravilnika, organizatorima putovanja će se omogućiti da usklade svoje poslovanje sa odredbama pomenutog pravilnika najkasnije do 31. decembra 2021. godine, što će uticati na normalizaciju poslovanja organizatora putovanja, a time doprineti ublažavanju negativnih posledica izazvanih pandemijom, kao i bržem oporavku sektora koji je pretrpeo velike gubitke

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: