Kako će izgledati fiskalni računi od sledeće godine

Prema novom modelu fiskalizacije, koji će u primeni biti od 1. januara sledeće godine, obveznici će biti u obavezi da evidentiraju svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja – gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Novi sistem fiskalizacije podrazumeva da postoji uređaj koji je sve vreme u online komunikaciji sa Poreskom upravom. Svaka komunikacija i transakcija registruje se na softveru, odnosno serveru Poreske uprave, što će pomoći poreskim inspektorima da mogu lakše da utvrde ko ne izdaje račune i gde treba da se uputi poreska kontrola.

Fiskalni uređaj će moći da bude i mobilni telefon i tablet, važno je samo da bude sertifikovan od strane Poreske uprave i povezan sa njom.

Novi model fiskalizacije doneće i drugačiji izgled fiskalnog računa.

Fiskalni racun

Od sledeće godine svaki račun, prema tehničkom vodiču koji je objavila Poreska uprava, obavezno će morati da sadrži sledeće podatke:

 • vrstu računa;
 • tip transakcije;
 • naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
 • poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
 • PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
 • specifikaciju poreskih stopa;
 • iznos poreza po poreskim stopama;
 • ukupan iznos poreza;
 • vrednost prometa po poreskim stopama;
 • ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
 • dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
 • jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
 • jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;
 • Dvodimenzionalni bar-kod (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
 • poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

Uz pomoć dvodimenziionalnog QR koda kupci će kupci moći da provere račun preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave i to skeniranjem QR koda uz pomoć mobilnog telefona koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u štampanoj formi.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: