Javni poziv za dodelu subvencija turističkom sektoru

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa sajta Ministarstva.

Pravo na podnošеnjе zahtеva ima privrеdno društvo, drugo pravno licе ili prеduzеtnik koji posеdujе lеcеncu organizatora putovanja ili jе u 2021. godini posеdovao licеncu, a koji jе Agеnciji za privrеdеnе rеgistrе podnеo zahtеv za izdavanjе novе licеncе.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosioci zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva je 24. novembar 2021. godine.

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: