17.06.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za usklađivanje pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama ističe 1. jula 2020. godine.

Rok za usklađivanje pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama ističe 1. jula 2020. godine.

Pogledaj vest
11.05.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Otvoreni šalteri APR-a

Od ponedelјka, 11. maja 2020. godine, Agencija za privredne registre će nastaviti rad sa strankama putem šaltera.

Pogledaj vest
16.04.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Od 1. aprila 2020. godine, počela je primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Pogledaj vest
27.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Primena rokova u postupcima registracije za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovim...

Pogledaj vest
23.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Zatvaraju se šalteri APR-a

APR obustavlјa rad sa strankama putem neposrednog kontakta, odnosno na šalterima Agencije, do dana prestanka vanrednog...

Pogledaj vest
10.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Poreske olakšice za novoosnovane firme koje se bave inovacijama

Ova preduzeća će biti oslobođena plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara u naredne tri godine,...

Pogledaj vest
03.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

Organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra tur...

Pogledaj vest
03.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Razvrstavanje pravnih lica i grupa pravnih lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Razvrstavanje pravnih lica, preduzetnika i grupa pravnih lica se vrši prema kriterijumima iz novog Zakona o računovods...

Pogledaj vest
30.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

APR poslao obaveštenja registrovanim subjektima koji još uvek nisu evidentirali stvarne vlasnike

Agencija za privredne registre je poslala obaveštenja na adrese oko 20.000 registrovanih subjekata, koji se još uvek n...

Pogledaj vest
22.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Evidentiranje stvarnih vlasnika ističe 31. januara ove godine

Rok za evidentiranje stvarnih vlasnika kod postojećih registrovanih subjekata ističe 31. januara ove godine.

Pogledaj vest
15.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za prijavu stvarnih vlasnika firmi još do 31. januara

Svi koji nisu prijavili svoje stvarne vlasnike imaju rok do 31. januara 2020. godine.

Pogledaj vest
09.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljena obaveštenja za privredna društva kod kojih su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka prinudne likvidacije

Agencija za privredne registre objavila obaveštenja kod oko 4.000 privrednih društava da su se stekli razlozi za prinu...

Pogledaj vest
1 2 3 4