Poreska kancelarija Tatić
21.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Omogućen pristup javnim podacima o subjektima u zdravstvu

Agencija za privredne registre je objavila Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu.

Pogledaj vest
20.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

APR počinje sa pružanjem usluga boniteta

Agencija za privredne registre počinje sa pružanjem usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2020. go...

Pogledaj vest
02.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Izvodi i potvrde APR o stvarnim vlasnicima

APR je omogućila izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u formi elektronskog dokumenta il...

Pogledaj vest
18.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Godišnji podaci o registrovanim privrednim subjektima

Još više uporednih podataka o ovoj temi možete pronaći na infografici „Podaci o osnovanim i obrisanim privrednim s...

Pogledaj vest
15.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Na APR-u objavljena stranica Servis desk

Objavljena je stranica „Servis desk APR” sa najažurnijim uputstvima, odgovorima na najčešće postavljana pitanja.

Pogledaj vest
05.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

APR počinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima

Agencija za privredne registre će od početka 2021. godine početi sa izdavanjem izvoda i potvrda iz Centralne evidenci...

Pogledaj vest
31.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

APR počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Od Nove godine, APR počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pogledaj vest
29.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Registar zaloge će od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja

APR će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stv...

Pogledaj vest
16.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Integracija Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom

APR je tokom vikenda započela integraciju Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom, koji vodi Republički ge...

Pogledaj vest
01.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Evidentiranje stvarnih vlasnika je trajna obaveza registrovanih subjekata

Centralna evidencija stvarnih vlasnika se vodi u elektronskom obliku, a obveznici joj pristupaju preko internet stranice...

Pogledaj vest
10.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu

Novi šalteri Agencije za privredne registre su od danas otvoreni u okviru zgrade arhive Agencije u Rakovici.

Pogledaj vest
06.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Preduzetnici koji obavlјaju privatnu praksu treba da prijave nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena

Preduzetnici koji obavlјaju privatnu praksu treba da prijave Registru privrednih subjekata nedelјni raspored rada, po...

Pogledaj vest
1 2 3 5