10.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu

Novi šalteri Agencije za privredne registre su od danas otvoreni u okviru zgrade arhive Agencije u Rakovici.

Pogledaj vest
06.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Preduzetnici koji obavlјaju privatnu praksu treba da prijave nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena

Preduzetnici koji obavlјaju privatnu praksu treba da prijave Registru privrednih subjekata nedelјni raspored rada, po...

Pogledaj vest
05.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju

Vodič sa korisnim informacijama o propisima koji uređuju rad i delovanje udruženja, zadužbina i fondacija.

Pogledaj vest
17.06.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za usklađivanje pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama ističe 1. jula 2020. godine.

Rok za usklađivanje pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama ističe 1. jula 2020. godine.

Pogledaj vest
11.05.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Otvoreni šalteri APR-a

Od ponedelјka, 11. maja 2020. godine, Agencija za privredne registre će nastaviti rad sa strankama putem šaltera.

Pogledaj vest
16.04.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Od 1. aprila 2020. godine, počela je primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Pogledaj vest
27.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Primena rokova u postupcima registracije za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovim...

Pogledaj vest
23.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Zatvaraju se šalteri APR-a

APR obustavlјa rad sa strankama putem neposrednog kontakta, odnosno na šalterima Agencije, do dana prestanka vanrednog...

Pogledaj vest
10.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Poreske olakšice za novoosnovane firme koje se bave inovacijama

Ova preduzeća će biti oslobođena plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara u naredne tri godine,...

Pogledaj vest
03.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

Organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra tur...

Pogledaj vest
03.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Razvrstavanje pravnih lica i grupa pravnih lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Razvrstavanje pravnih lica, preduzetnika i grupa pravnih lica se vrši prema kriterijumima iz novog Zakona o računovods...

Pogledaj vest
30.01.2020
Vreme čitanja: < 1 min

APR poslao obaveštenja registrovanim subjektima koji još uvek nisu evidentirali stvarne vlasnike

Agencija za privredne registre je poslala obaveštenja na adrese oko 20.000 registrovanih subjekata, koji se još uvek n...

Pogledaj vest
1 2 3 4