Poreska kancelarija Tatić
02.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Omogućeno evidentiranje stvarnih vlasnika u elektronskom postupku osnivanja

Unapređen servis "eRegistracija osnivanja privrednog društva" koji omogućuje istovremeno evidentiranje stvarnog vlasn...

Pogledaj vest
29.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Elektronska registracija privrednih subjekata

Podnošenje prijava u elektronskoj formi za privredne subjekte postao isključivi način podnošenja prijava za osnivanj...

Pogledaj vest
27.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveza registracije privrednih društava na portalu e-Uprava

Obaveza registracije privrednih društava kao korisnika usluga elektronske uprave je počela od 28.05.2023. godine.

Pogledaj vest
18.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika: Rasprava će trajati do 30. septembra 2023. go...

Pogledaj vest
29.05.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Pušten u rad novi elektronski servis za registraciju osnivanja privrednih subjekata

Agencija je na svom portalu pokrenula novu elektronsku uslugu za registraciju osnivanja privrednih društava.

Pogledaj vest
15.05.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Elektronski servis za registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ponuđača neće biti dostupni od 12. maja

Elektronski servis za registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ponuđača neće biti dostupni od 12. m...

Pogledaj vest
03.04.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Od 17. maja osnivanje privrednog društva isključivo elektronskim putem

Od 17. maja, prijave za osnivanje privrednog društva isključivo elektronskim putem.

Pogledaj vest
10.03.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Tehnička podrška za obveznike finansijskog izveštavanja i vikendom

Počevši od subote 4. marta, servis desk Agencije za privredne registre će pružati tehničku podršku obveznicima i v...

Pogledaj vest
16.01.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Puštanje u rad elektronske identifikacije eID za pristup elektronskim uslugama APR

Puštanje u rad elektronske identifikacije eID za pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR).

Pogledaj vest
09.01.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Nove naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR

Stupila na snagu Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Pogledaj vest
30.12.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Pristup e-uslugama APR-a omogućen sa jedinstvenim identifikacionim nalogom eID preko Portala za elektronsku identifikaciju

Od 16. januara pristup e-uslugama APR-a omogućen sa jedinstvenim identifikacionim nalogom eID preko Portala za elektron...

Pogledaj vest
22.11.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre: Overa digitalizovanog akta od strane advokata

Uspostavlja se mogućnost overe digitalizovanih akata od strane advokata - dodavanjem člana 11a Zakona o postupku regis...

Pogledaj vest
1 2 3 7