računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
13.09.2019

Rok za registraciju elektronske pošte je 1. oktobar 2019.

Podsećamo privredne subjekte da je, po Zakonu o privrednim društvima, rok za registraciju elektronske pošte 1. oktoba...

10.02.2015

Upustvo o izboru imena prilikom registracije privrednog subjekta

Izbor poslovnog imena prilikom registracije privrednog subjekta.

19.06.2015

Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. juna 2015. godine, sledeću ...

09.09.2015

Kratak vodič za otvaranje firme u Srbiji

Iako postoji uvreženo mišljenje da je osnovati firmu jako lako, a da muke nastaju tek sa početkom poslovanja, ipak on...

13.07.2018

Paušalno oporezovani preduzetnici – Paušalci

Šta je paušalac? Ko je paušalac? Paušalno oporezivanje preduzetnika.

06.01.2016

Brisanje preduzetnika samo uz dokaz o izmirenim poreskim obavezama

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. januara 2016. godine, sledeć...

29.02.2016

Nove registracione prijave za osnivanje

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 29. februara 2016. godine, slede...

24.11.2016

Razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta

Suštinska razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopst...

05.12.2016

Povećan granični iznos za krivično delo poreske utaje

Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS” broj 94/2016 od 24. novembra 2016.) poveć...

06.12.2016

Do 600.000 dinara za neodgovarajući komplet prve pomoći u autu

Svi vozači trebalo bi da provere rok trajanja kompleta prve pomoći da ne bi došli u situaciju da moraju da plate kazn...

15.12.2016

Preduzetnici će prilikom registracije u APR-u moći da se opredele za isplatu lične zarade

Od 1. januara 2017. godine, preduzetnici će prilikom registracije u Agenciji za privredne registre moći da se opredele...

20.12.2016

Zamena papirnih vozačkih dozvola biometrijskim do 10. juna 2017. godine

Vozači u Srbiji koji još nisu zamenili stare, papirne vozačke dozvole plastičnim, biometrijskim, moraće to da urade...

1 2