Omogućeno evidentiranje stvarnih vlasnika u elektronskom postupku osnivanja

Od 1. oktobra 2023. godine, korisnicima je na raspolaganju servis koji omogućuje podnošenje elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku, istovremeno.

Izvršenim softverskim unapređenjem korisničkih aplikacija “eRegistracije osnivanja privrednog društva” i “Centralne evidencije stvarnih vlasnika”, osnivaču je sada data mogućnost da u elektronskom postupku osnivanja privrednog društva, ukoliko to želi, može da evidentira i podatke o stvarnom vlasniku.

Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da, u roku od 15 dana od dana upisa društva u Registar privrednih subjekata, evidentira podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. S tim u vezi, ostaje odgovornost zastupnika za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

“Sa uvođenjem novih digitalnih usluga, Agencija za privredne nastavlјa da ispunjava cilјeve zbog kojih je osnovana – da kontinuirano sprovodi reformu sistema registracije i omogućava najefikasnije sprovođenje postupaka u vezi sa pokretanjem poslovanja i obavlјanjem registrovane delatnosti. Krajnji cilј je uvođenje potpune elektronske registracije, kao najbržeg načina pružanja administrativnog servisa za privredu”, istakao je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre najavlјujući novi servis koji će 1. oktobra početi sa radom u Agenciji.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: