Elektronska registracija privrednih subjekata

Podnošenje prijava u elektronskoj formi za društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo, počev od 17. maja 2023. godine, postao je isključivi način podnošenja prijava za osnivanje.

Preduzetnici, zadruge, zadružni savezi, javna preduzeća, predstavništva ili ogranci stranih privrednih društava mogu da biraju između dva načina podnošenja prijave za registraciju osnivanja – u papirnoj ili u elektronskoj formi.

Dosadašnji korisnici elektronskih usluga Agencije, koji su imali korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije, od septembra ove godine moći će da pristupaju portalu sa eServisima Agencije samo uz pomoć eID naloga, preko Portala za elektronsku identifikaciju (eid.gov. rs). Ovo je posledica integracije APR-a sa sistemom elektronske identifikacije Kancelarije za IT i eUpravu, koja garantuje pouzdanost elektronskih identiteta građana, kao i bezbednost korišćenja usluga elektronske uprave. Sa jedinstvenim eID nalogom, korisnici mogu da pristupe portalu sa eServisima APR-a, ali i svim ostalim portalima elektronske uprave.

Prema rečima direktora Agencije za Privredne registre Milana Lučića, do kraja ove godine će se uvesti elektronsko podnošenje prijava za registraciju svih vrsta promena kod privrednih društava i preduzetnika. Takođe, biće omogućeno elektronsko izdavanje izvoda iz Registra privrednih subjekata, što će značajno olakšati svakodnevno poslovanje privrednika, koji najviše koriste upravo ovu uslugu Agencije.

Plan je da se u naredne tri godine uvede elektronska registracija svih pravnih lica čija je registracija u nadležnosti APR-a, kao što su udruženja, zadužbine, fondacije, sportska društva.

Sa stanovišta nadležnosti i poslova koje obavlja, glavni prioritet je potpuna elektronska registracija, odnosno uvođenje elektronskih prijava za sve vrste postupaka registracije u Agenciji. Lučić smatra da bi sa ukidanjem mogućnosti podnošenja prijava i dokumenata u papirnom obliku i sa uvođenjem obavezne elektronske registracije bili ukinuti paralelni sistemi vođenja ovih postupaka i rad Agencije bi time postao efikasniji, što predstavlja i najbolju evropsku praksu u ovoj oblasti.

Do kraja godine biće pušten u rad novi portal za isporuku podataka, koji će omogućiti veći stepen transparentnosti i bolju dostupnost poslovnih i finansijskih podataka iz elektronskih baza Agencije. Portal će pružiti objedinjeni pregled svih registrovanih podataka u realnom vremenu, na jednostavan i brz način, a podaci će biti dostupni ne samo u izvornom obliku, već i u formi analiza, ocena o bonitetu, kao i na različitim nivoima kumulacije, uz mogućnost korišćenja raznih naprednih funkcionalnosti, pametnih pretraga i dnevnog praćenja promena. Pružanje integrisanih digitalnih usluga omogućiće korisnicima da na osnovu zvaničnih i pouzdanih poslovnih informacija donesu ispravnije poslovne odluke i efikasnije prilagode svoje poslovanje potrebama tržišta.

Ceo intervju sa direktorom APR-a Milanom Lučićem možete pročitati ovde.

Izvor: paragraf.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: