Javna rasprava o Nacrtu Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

U postupku pripreme Nacrta zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona, koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. septembra 2023. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za pitanja evidentiranja stvarnih vlasnika, kao i organi i organizacije nadležni za vršenje nadzora nad Registrovanim subjektom u pogledu evidentiranja, tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka i dokumenata.

Nacrt zakona pripremila je Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona, u čijem radu su učestvovali predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona.

Pored predstavnika Ministarstva privrede, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Ministarstva finansija-Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstva finansija-Poreska uprava, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Prekršajnog apelacionog suda, Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije, Privredne komore Srbije, Udruženja banaka i Centra za evropske politike.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na e-mail adresu: privrednadrustva@privreda.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa napomenom: “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo privrede, analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva privrede i na Portalu “eKonsultacije”.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: