Elektronski servis za registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ponuđača neće biti dostupni od 12. maja

Elektronski servisi “eRegistracija osnivanja privrednog društva”, “eRegistracija osnivanja preduzetnika” i “eRegistracija ponuđača” neće biti dostupni korisnicima od danas, 12. maja, u 13,30 sati, zbog uspostavljanja novih servisa na portalu Agencije za privredne registre. Kada će servisi ponovo biti dostupni, Agencija će blagovremeno obavestiti korisnike.

Na svom portalu, Agencija će pokrenuti novu elektronsku uslugu za registraciju osnivanja privrednih društava, koja će omogućiti podnošenje prijava putem posebnih aplikacija.

Podnošenje prijava za osnivanje privrednih društava u elektronskoj formi, od 17. maja 2023. godine, biće isključivi način podnošenja prijava za sledeća privredna društva:

  • društvo s ograničenom odgovornošću (DOO),
  • ortačko društvo (OD),
  • akcionarsko društvo (AD) i
  • komanditno društvo (KD).

Za navedena društva, elektronska registracija osnivanja biće obavezan način podnošenja prijave, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021). Na osnovu navedenog propisa, APR će primati prijave za registraciju osnivanja ovih društava isključivo u elektronskoj formi, a odbacivati prijave koje budu podnete u papirnoj formi, počevši od 17. maja.

Napominjemo da se obavezna elektronska registracija ne odnosi na osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva ili ogranka stranog privrednog društva, tako da će podnosioci prijava za osnivanje ovih pravnih formi imati mogućnost izbora između dva načina podnošenja prijave- u papirnoj ili elektronskoj formi.

Ovde možete da preuzmete vodič “U susret obaveznoj elektronskoj prijavi za registraciju osnivanja privrednih društava“.

Ova novina se ne odnosi na već registrovane privredne subjekte, već na privredna društva koja se osnivaju počevši od 17. maja 2023. godine.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: