Uskoro će biti omogućeno elektronsko podnošenje svih vrsta registracionih prijava u APR-u

Na regionalnoj konferenciji “Smart eGovernment”, koja je održana 23. novembra u Beogradu i na kojoj su učestvovali predstavnici iz javne uprave, lokalne samouprave, finansijskog sektora i IT kompanije, Agencija za privredne registre predstavila je novi portal za elektronsku registraciju privrednih subjekata, koji će korisnicima od iduće godine omogućiti elektronsko podnošenje svih vrsta registracionih prijava za sve pravne forme koje se registruju u okviru Registra privrednih subjekata.

Učesnicima konferencije predstavlјene su i pojedinosti novog veb portala za elektronske isporuke podataka, putem koga će biti omogućen jednostavniji pristup podacima za državne organe, dok će do kraja 2024. godine portal biti stavlјen na raspolaganje i svim zainteresovanim korisnicima, kojima su poslovni i finansijski podaci APR-a potrebni za unapređenje svog poslovanje.

Osim prijava za registraciju osnivanja, koje su već sada dostupne na portalu a od 17. maja i obavezne za registraciju osnivanja privrednih društava, putem portala za eRegistraciju privrednih subjekata od iduće godine biće dostupne i sve druge prijave, za registraciju svih vrsta promena i brisanje privrednih subjekata.

Katarina Nikolić, pomoćnik registratora privrednih subjekata, istakla je brzinu i dostupnost kao glavne prednosti elektronske registracije, kao i nižu naknadu za elektronsku registraciju u odnosu na naknadu koja se plaća za registraciju u papirnom obliku. Zbog brojnih validacionih pravila koja su implementirana u sistem, aplikacija pomaže korisnicima da u prijavu unesu sve potrebne podatke, što smanjuje broj grešaka i povećava procenat usvojenih prijava. Ceo postupak registracije se značajno ubrzava, jer se prilikom obrade elektronske prijave preskače faza zavođenja prijave, ručnog unosa podataka, skeniranja dokumenata i ekspedicije pisanih otpravaka i arhiviranja, a nije zanemarlјiv ni ekološki aspekt, jer prestaje potreba za štampanjem, kovertiranjem i slanjem pisanih otpravaka registratora, koji su korisniku dostupni preko portala, u formi elektronskog dokumenta.

Maja Krneta, rukovodilac Odelјenja za isporuke podataka, prikazala je prednosti objedinjenog prikaza podataka iz svih registara Agencije na novom portalu za isporuke podataka, koji obezbeđuje veću fleksibilnost i više novih funkcionalnosti na osnovu kojih će biti olakšan pristup podacima i povećana njihova upotrebna vrednost. Isporuke podataka putem veb portala predstavlјaju značajno unapređenje u odnosu na dosadašnju praksu, jer će omogućiti elektronsko naručivanje, plaćanje i preuzimanje podataka iz Agencije za privredne registre, kao zvaničnog izvora tih podataka.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: