Poreska kancelarija Tatić
02.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Za pribavljanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga ostalo još 18 meseci

Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu.

Pogledaj vest
29.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu ističe u sredu 30. juna 2021. godine, u...

Pogledaj vest
23.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Podnošenje obrasca OA za 2020. godinu

Poteškoće prilikom podnošenja poreskih obrazaca (PB 1, PB2 i dr.) za 2020. godinu, usled nеmogućnosti podnošеnja ...

Pogledaj vest
02.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Oprost obaveze prema vlasniku društva po osnovu pozajmice

Pozajmica bez obaveze vraćanja primljena od (su)vlasnika društva, kao i oprost obaveza prema njima se ne evidentiraju ...

Pogledaj vest
06.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pomeren rok za obavezno izdavanje elektronskih faktura subjektima javnog sektora

Produženje roka za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju u transakcijama sa javnim sektorom.

Pogledaj vest
06.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Prestaju da važe odredbe Zakona o računovodstvu u vezi sa elektronskim fakturama

Stavljanje van snage odredaba Zakona o računovodstvu koje se odnose na obavezu izdavanja elektronskih faktura od 1. jan...

Pogledaj vest
12.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski alarm - mobilna aplikacija za prijavu poreskih nepravilnosti

Poreski alarm je aplikacija za pametne telefone sa kojom poreski obveznici mogu da podnesu prijavu Poreskoj upravi Repub...

Pogledaj vest
09.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman viška tuđe robe i njegovo računovodstveno evidentiranje

Da li „višak tuđе robе trеba da budе uključеn kao prihod društva“ i da sе oporеzujе u skladu sa Zakonom ...

Pogledaj vest
08.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Omogućen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

APR omogućila prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, čiji je rok za dostavljanje 30. jun.

Pogledaj vest
01.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Većina obveznika već dostavila izveštaje za statističke potrebe za 2020. godinu

Agenciji za privredne registre je zaključno sa 25. februarom preko Posebnog informacionog sistema dostavljeno 168.222 i...

Pogledaj vest
26.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Utvrđen je iznos za potrebe obračuna poreske amortizacije

Utvrđen je iznos pet prosečnih mesečnih bruto zarada za potrebe obračuna poreske amortizacije.

Pogledaj vest
19.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Mali, srednji i veliki preduzetnici će moći da dostave finansijske izveštaje u užem setu nakon 1. marta

Agencija će obezbediti dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za pomenute kategorije preduzetnika po...

Pogledaj vest
1 2 3 9