računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
22.01.2020
Vreme čitanja: 2 min

Omogućen pristup aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Omogućen pristup aplikaciji za dostavlјanje izveštaja preko Posebnog informacionog sistema Agencije.

30.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen je prevod MSFI

Objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) zajedno sa prevo...

30.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe

Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali svakako se primenjuje prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 201...

26.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojeno nekoliko zakona od značaja za privredu

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici donela nekoliko zakona od značaja za poslovanje privrednih subjekata.

17.12.2019
Vreme čitanja: 5 min

Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje o profesionalnim zvanjima u smislu novog Zakona o računovodstvu

Zakonom o računovodstvu nije propisana obaveza članstva u profesionalnim organizacijama.

11.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen set poreskih zakona

Dana 06.12.2019. godine Narodna skupština je usvojila set poreskih zakona koji su objavljeni u Službenom glasniku RS 8...

10.12.2019
Vreme čitanja: 2 min

Usvojen Test samostalnosti

Usvojene su Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana a zajedno sa njim i Test samostalnosti paušalno oporezo...

09.12.2019
Vreme čitanja: 2 min

Obrazac POPDV – iskazivanje podataka po osnovu primljenog avansa

Podaci o naplaćenom avansu za promet koji vrši obveznik PDV se iskazuju u polju 3.9 Obrasca POPDV u periodu u kom je a...

04.12.2019
Vreme čitanja: 3 min

Organizacija godišnjeg popisa

Obaveza vršenja popisa propisana je članom 20. novog Zakona o računovodstvu.

08.11.2019
Vreme čitanja: 2 min

Da li knjigovođa može da bude paušalno oporezovan?

Preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslov...

08.11.2019
Vreme čitanja: 3 min

Odredbe novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje pravnih lica

Zakonom je propisano da se pravna lica i preduzetnici razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika pravna lica.

24.10.2019
Vreme čitanja: 2 min

Verodostojnost računovodstvene isprave

Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni.

1 2 3 6