15.01.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Otvorene pozicije u Beogradu

U poslovnici u Beogradu želimo da angažujemo na neodređeno vreme kolege sa namerom da u godinama pred nama sarađujem...

Pogledaj vest
02.12.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Računovodstvene firme mogu da obavljaju delatnost bez upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga do kraja 202...

Pogledaj vest
02.11.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Potpisivanjem IOS-a prekida se rok zastarelosti

Potpisivanjem izvoda otvorenih stavki od strane ovlašćenog lica prekida se rok zastarelosti potraživanja.

Pogledaj vest
15.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljeni su novi prevodi MSFI, uključujući i MSFI 16 - primena obavezna od 1. januara 2021.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Pogledaj vest
29.09.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Informacija o obukama za primenu podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu

Obuke za lica koja u svom poslu moraju da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu.

Pogledaj vest
25.09.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Izdavanje dozvola za pružanje računovodstvenih usluga

Dozvola za pružanje računovodstvenih usluga preduslov je za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pogledaj vest
15.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Poresko-računovodstvena Akademija AKTIVA sistem

Poresko-računovodstvena obuka je namenjena vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama kao...

Pogledaj vest
02.07.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Novi rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

Podsećamo obveznike na nove rokove za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu.

Pogledaj vest
29.06.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu

U Službenom glasniku RS broj 89/20 od 25. juna 2020. godine objavljeni pravilnici za primenu novog Zakona o računovods...

Pogledaj vest
14.05.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

APR obaveštava sve zainteresovane korisnike da su utvrđeni novi rokovi za dostavlјanje finansijskih izveštaja.

Pogledaj vest
04.05.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Dostavlјanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Rok za dostavlјanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu ističe najkasnije 120 dana od d...

Pogledaj vest
21.04.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Pomeren rok za dostavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

Pomeraju se rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja, poreskog bilansa, sednice skupštine društva, kao i rokovi ...

Pogledaj vest
1 2 3 8