Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja

U toku 2024. godine, Agencija vrši prijem redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno propisane dokumentacije uz te izveštaje, kao i Izjava o neaktivnosti za poslednju izveštajnu 2023. godinu, dok vanredne finansijske izveštaje prima za prethodnu 2023. i tekuću 2024. godinu. Dakle, u toku 2024. godine, Agencija ne vrši prijem izveštaja za 2022. i ranije godine.

Finansijski izveštaji, izjave o neaktivnosti, dokumentacija iz člana 45. Zakona o računovodstvu (dokumentacija) za obveznike revizije, kao i dobrovolјna revizija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za pravna lica i preduzetnike koji nemaju svojstvo obveznika revizije (dobrovolјna revizija), dostavlјaju se u propisanim rokovima, i to:

Vrsta izveštaja i dokumentacije Zakonski rok za dostavlјanje
Redovan godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj 1. april 2024. godine* (poslednji dan roka – 31.03.2024. godine pada u neradni dan)
Izjava o neaktivnosti 1. april 2024. godine* (poslednji dan roka – 31.03.2024. godine pada u neradni dan)
Redovan godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske 3 meseca od dana sastavlјanja izveštaja
Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj, kao i dobrovolјna revizija 1. jul 2024. godine* (poslednji dan roka – 30.06.2024. godine pada u neradni dan)
Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske 6 meseci od dana sastavlјanja izveštaja
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj 30. april 2024. godine
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske 4 meseca od dana sastavlјanja izveštaja
Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj 31. jul 2024. godine
Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske 7 meseci od dana sastavlјanja izveštaja
Vanredni finansijski izveštaji 60 dana od dana sastavlјanja izveštaja

*U slučaju kada rokovi padaju u neradne dane, isti se pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje).

Obveznici revizije koji odluče da dokumentaciju dostave istovremeno sa redovnim godišnjim finansijskih izveštajem (RGFI), odnosno konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem (KGFI), kao i pravna lica i preduzetnici koji nemaju svojstvo obveznika revizije, a izvršili su dobrovolјnu reviziju koju nameraju da dostave istovremeno sa RGFI, dužni su da konkretne zahteve dostave Agenciji u rokovima koji su propisani za dostavlјanje pomenutih finansijskih izveštaja.

Po isteku zakonskog roka, izveštaje i dokumentaciju, kao i Izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu, obveznici mogu dostaviti najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se isti odnose (do kraja 2024. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost njihovog dostavlјanja. Navedeno važi i za zamene izveštaja, odnosno dokumentacije, osim u slučaju zamene vanrednog finansijskog izveštaja (VFI) koju obveznici mogu podneti najkasnije do dana dostavlјanja RGFI za izveštajnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: