računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
01.12.2016

Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o transfernim cenama

Nabavili ste osnovno sredstvo vrednosti ispod 8.000.000 dinara od povezanog lica. Pretpostavimo da je ovo jedina transak...

01.12.2016

Transferne cene – poslovanje sa srodnicima

Kada pomenemo transferne cene – obično sledi pitanje, a šta je to?Da počnemo redom. Pre svega ideja je potekla iz i...

26.04.2017

Državni i verski praznici u Republici Srbiji

Praznovanje predstojećeg Praznika radaPrema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Službeni gla...