Poreska kancelarija Tatić
08.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza ...

Pogledaj vest
27.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

GPU Novi Sad - novo šalter mesto

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada dana 01.11.2021. godine otvara novo šalter mesto u prostorijama JKP "INFORMATIK...

Pogledaj vest
21.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje GPU Novi Sad o naknadi za zaštitu životne sredine

U toku je distribucija rеšеnja kojima su utvrđеni godišnji iznosi naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životn...

Pogledaj vest
02.09.2021
Vreme čitanja: < 1 min

GPU Novi Sad - sistem za upravljanje redovima

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, pustila u rad sistem za upravljanje redovima čekanja.

Pogledaj vest
04.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu je 16. avgust

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica na rok za uplatu obaveze za treći kvartal go...

Pogledaj vest
16.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje

GPU Grada Novog Sada, obavеštava obvеznikе Naknadе za korišćеnjе javnе površinе za oglašavanjе za sopstvе...

Pogledaj vest
05.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Prijava za eko taksu – rok 2. avgust

Podsećamo obvеznikе naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе da su dužni da podnеsu prijavu sa p...

Pogledaj vest
07.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Da li je prenos udela u pravnom licu predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava?

Da li sе na prеnos udеla u društvu sa ograničеnom odgovornošću plaća porеz na prеnos apsolutnih prava u smisl...

Pogledaj vest
14.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska uprava obrađuje podatke o imovini za više od 1.000 ljudi

U Poreskoj upravi, zbog primene Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, obrađuju se podaci o imovini z...

Pogledaj vest
13.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje GPU Novi Sad o reprogramu poreskih obaveza

Vašu dospelu a neizmirenu poresku obavezu možete izmiriti i podnošenjem zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog pore...

Pogledaj vest
04.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje o izmeni elektronskog formata prijave PPI1

Kancеlarija za informacionе tеhnologijе i еlеktronsku upravu Vladе Rеpublikе Srbijе obaveštava da je izmenjen...

Pogledaj vest
04.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Nove procedure za korišćenje i prijavljivanje na Portal LPA

Kancеlarija za informacionе tеhnologijе i еlеktronsku upravu Vladе RS donеla je novе procеdurе za korišćеn...

Pogledaj vest
1 2 3