21.07.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Omogućeno elektronsko podnošenje prijave za eko taksu za 2019. godinu

Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2019. i 2020. godinu dostupna elektronskim putem na Portalu LPA...

Pogledaj vest
16.07.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za podnošenje prijave za eko taksu ističe 31. jula

Plaćanje eko takse je postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Pogledaj vest
16.07.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Omogućeno elektronsko podnošenje prijave za eko taksu

Na Portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zašt...

Pogledaj vest
14.02.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 14. februara

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu je petak 14. februar 2020. godine.

Pogledaj vest
05.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Plaćanjе porеza na imovinu na nеizgrađеno i izgrađеno građеvinsko zеmljištе

Mišljеnjе Ministarstva finansija, br. 430-00-00529/2019-04 od 01.10.2019. godine.

Pogledaj vest
14.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 14. novembra

Rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu je četvrtak 14. novembar 2019. g...

Pogledaj vest
05.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Rashod iskazan po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane zakupca nepokretnosti

Porеski trеtman rashoda iskazanog po osnovu porеza na imovinu plaćеnog od stranе pravnog lica – zakupca nеpokr...

Pogledaj vest
20.09.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Elektronska dodela korisničkog imena i lozinke za "Moja LPA"

Omogućeno dobijanje korisničkog imena i lozinke za korišćenje mobilne aplikacije "Moja LPA" preko interneta.

Pogledaj vest
06.09.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Elektronsko podnošenje poreskih prijava za komunalne takse za isticanje firme

Na portalu lokalnih poreskih administracija omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za komunalne takse za...

Pogledaj vest
01.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o transfernim cenama

Nabavili ste osnovno sredstvo vrednosti ispod 8.000.000 dinara od povezanog lica. Pretpostavimo da je ovo jedina transak...

Pogledaj vest
01.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Transferne cene – poslovanje sa srodnicima

Obaveza nastala 2013. godine da se kontroliše poslovanje između povezanih lica.

Pogledaj vest
26.04.2017
Vreme čitanja: < 1 min

Državni i verski praznici u Republici Srbiji

Praznovanje predstojećeg Praznika radaPrema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Službeni gla...

Pogledaj vest