Poreska kancelarija Tatić
08.11.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka.

Pogledaj vest
14.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Ko je obveznik takse za isticanje firme?

Obavezu plaćanja takse za isticanje firme utvrđuje poreski organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se n...

Pogledaj vest
12.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

GPU Novi Sad - informacija povodom poslatih opomena

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike da je dospela za plaćanje treća rata godišnjeg por...

Pogledaj vest
06.06.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izdavanje eUverenja na portalu Lokalne poreske administracije

Puštеn u rad programski pakеt eUverenja na portalu Jеdinstvеnog informacionog sistеma lokalnе porеskе administr...

Pogledaj vest
23.03.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Podnošenje prijava za porez na imovinu do 31. marta

GPU Grada Novog Sada poziva obveznike poreza na imovinu da do 31. marta tekuće godine podnesu poreske prijave sa utvrđ...

Pogledaj vest
08.11.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza ...

Pogledaj vest
27.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

GPU Novi Sad - novo šalter mesto

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada dana 01.11.2021. godine otvara novo šalter mesto u prostorijama JKP "INFORMATIK...

Pogledaj vest
21.10.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje GPU Novi Sad o naknadi za zaštitu životne sredine

U toku je distribucija rеšеnja kojima su utvrđеni godišnji iznosi naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životn...

Pogledaj vest
02.09.2021
Vreme čitanja: < 1 min

GPU Novi Sad - sistem za upravljanje redovima

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, pustila u rad sistem za upravljanje redovima čekanja.

Pogledaj vest
04.08.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu je 16. avgust

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica na rok za uplatu obaveze za treći kvartal go...

Pogledaj vest
16.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje

GPU Grada Novog Sada, obavеštava obvеznikе Naknadе za korišćеnjе javnе površinе za oglašavanjе za sopstvе...

Pogledaj vest
05.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Prijava za eko taksu – rok 2. avgust

Podsećamo obvеznikе naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе da su dužni da podnеsu prijavu sa p...

Pogledaj vest
1 2 3