Ko je obveznik takse za isticanje firme?

Zakon o finansiranju lokalne samouprave, u članu 15. propisuje sledeće:

“Lokalne komunalne takse mogu se uvoditi za:

 1. isticanje firme na poslovnom prostoru;”

Firmom se može smatrati svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta plaća se taksa za svaku istaknutu firmu.

Zakon o privrednim društvima obavezuje isključivo preduzetnike da svoje poslovno ime istaknu u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu. Kada su u pitanju privredna društva kao pravna lica, za njih ovim zakonom nije propisana obaveza isticanja firme. Međutim, treba imati u vidu sektorske zakone kao što su Zakon o trgovini, Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu koji obavezuju subjekte koji se bave tim delatnostima da istaknu poslovno ime i eventualno još neke dodatne podatke.

Zakonom o finansiranju lokalne uprave propisano je da preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica, a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru.

U skladu sa navedenim, obveznici plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme su:

 • preduzetnici i mala pravna lica sa godišnjim prihodom preko 50.000.000 dinara;
 • srednja pravna lica i
 • velika pravna lica.

Nezavisno od veličine i godišnjeg prihoda, pravna lica i preduzetnici su obveznici takse ukoliko obavljaju sledeće delatnosti:

 • bankarstvo,
 • osiguranje imovine i lica,
 • proizvodnja i trgovina naftom i derivatima nafte,
 • proizvodnja i trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
 • proizvodnja cementa,
 • pružanje poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga,
 • elektroprivreda,
 • kazina, kockarnice, kladionice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga, i
 • noćni barovi i diskoteke.

Obavezu plaćanja takse za isticanje firme utvrđuje poreski organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat/poslovni prostor na kojem je istaknuta firma.

Poreska prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može se podneti elektronskim putem preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

U odluci o lokalnim komunalnim taksama jedinice lokalne samouprave propisuju rok za podnošenje prijave za utvrđivanje obaveze po osnovu naknade za isticanje firme. Takođe, propisuje se i rok u kom je obveznik dužan da prijavi svaku promenu koja je nastala naknadno (kao što su isticanje firme na drugom objektu ili skidanje već istaknute firme, promena veličine subjekta ili iznosa godišnjeg prihoda koji premašuje odnosno manji je od 50.000.000 dinara).

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: