GPU Novi Sad - informacija povodom poslatih opomena

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. avgusta 2022. godine, dospela za plaćanje treća rata godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

S obzirom na to da je Zakonom predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 13,5%.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada je započela distribuciju opomena za dospele, a neizmirene obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda i ponovo poziva poreske obveznike da svoje dospele obaveze izmire u zakonom propisanim rokovima.

Eventualna sporna pitanja po opomenama u vezi sa vrstom i iznosom dospele obaveze za naplatu, poreski obveznici u roku od pet dana, od dana prijema opomene, mogu raspraviti u Gradskoj poreskoj upravi u Ulici Vojvođanskih brigada 24-26 ili slanjem podnesaka na adresu Gradske poreske uprave, Bulevar Mihajla Pupina 3, kao i putem elektronske pošte na adresu gpu@novisad.rs.

Izvor: Gradska poreska uprava – Novi Sad

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: