Podnošenje prijava za porez na imovinu do 31. marta

U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da do 31. marta tekuće godine podnesu poreske prijave sa utvrđenim porezom na imovinu za 2024. godinu.

Poreski obveznici prijave podnose elektronskim putem preko internet prezentacija Lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs ili e-Uprave https://euprava.gov.rs/.

Izvor: Gradska poreska uprava Grada Novog Sada

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: