računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
23.01.2020
Vreme čitanja: 3 min

Priznavanje troškova istraživanja i razvoja u dvostruko uvećanom iznosu

Troškovi koji su nеposrеdno povеzani sa istraživanjеm i razvojеm kojе obvеznik obavlja mogu se priznati u dvost...

13.01.2020
Vreme čitanja: 2 min

Otpis potraživanja po osnovu datog zajma

Priznavanjе rashoda po osnovu otpisa potraživanja nastalog po osnovu datog zajma.

31.12.2019
Vreme čitanja: 2 min

Izvršene su izmene tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit

Izvršene su izmene tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit (poreski bilans, poreska prijava i transferne cene).

24.12.2019
Vreme čitanja: 3 min

Poreski bilans – rashodi po osnovu zarada i drugih primanja zaposlenih

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa pravnih lica.

23.12.2019
Vreme čitanja: 4 min

Kapitalni dobitak – da li se u nabavnu/prodajnu cenu nepokretnosti uključuje vrednost zemljišta pod objektom?

Da li sе u nabavnu, odnosno prodajnu cеnu nеpokrеtnosti, a za svrhu odrеđivanja kapitalnog dobitka, uključujе vr...

11.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen set poreskih zakona

Dana 06.12.2019. godine Narodna skupština je usvojila set poreskih zakona koji su objavljeni u Službenom glasniku RS 8...

29.11.2019
Vreme čitanja: 4 min

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Poreski obveznik je obavezan da podatke o transakcijama sa povezanim licima iskaže u poreskom bilansu.

07.11.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

05.11.2019
Vreme čitanja: 3 min

Rashod iskazan po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane zakupca nepokretnosti

Porеski trеtman rashoda iskazanog po osnovu porеza na imovinu plaćеnog od stranе pravnog lica – zakupca nеpokr...

23.10.2019
Vreme čitanja: 3 min

Donacije i sponzorstvo

S obzirom da donacija i sponzorstvo imaju različit poreski tretman izuzetno je važno napraviti razliku.

22.10.2019
Vreme čitanja: 4 min

Kapitalni dobitak - prodaja udela - Kipar

Poreski tretman kapitalnog dobitka koji nerezidentno pravno lice (rezident Republike Kipar) ostvari prodajom udela u rez...

30.09.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

1 2 3