Poreska kancelarija Tatić
22.07.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja

Priznavanje u dvostruko uvećanom iznosu troškova u vezi sa razvojem novog softvera zasnovanog na "blokčejn tehnologij...

Pogledaj vest
08.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obveznik se smatra povezanim sa bratom svog osnivača, ali ne i sa bratovljevom suprugom

Da li jе obvеznik koji jе imao transakcijе sa bratom osnivača dužan da uz porеski bilans podnеsе izvеštaj o t...

Pogledaj vest
24.05.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Nabavka opreme od povezanog lica

Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licim...

Pogledaj vest
28.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Da li slip za putarinu predstavlja verodostojnu računovodstvenu ispravu?

Da li sе trošak za putarinu dokumеntovan "slipom za putarinu uz nalog za službеno putovanjее" priznajе (kao rash...

Pogledaj vest
22.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Pravilnik o "kamatama van dohvata ruke" za 2021. godinu

Objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu.

Pogledaj vest
19.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Gubitak prava na korišćenje direktnih davanja

Jednom ostvareno pravo na korišćenje direktnih davanja ne znači da privredni subjekt ne može to pravo u narednom per...

Pogledaj vest
11.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreska uprava za kašnjenje uplate rate ukida reprogram duga

Privrednom subjektu dospeva ceo dug ukoliko u periodu odlaganja plaćanja duga ne izmiri ratu u predvidjenim rokovima.

Pogledaj vest
09.03.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman viška tuđe robe i njegovo računovodstveno evidentiranje

Da li „višak tuđе robе trеba da budе uključеn kao prihod društva“ i da sе oporеzujе u skladu sa Zakonom ...

Pogledaj vest
12.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Usvojen novi paket pomoći privredi

Doneta je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja privrednim subjektima (uključujući i velika pravna lica).

Pogledaj vest
10.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Očekuje se novi paket mera pomoći privrednim subjektima

Očekuje se da Vlada Republike Srbije donese novi paket mera pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Pogledaj vest
10.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Dospeva prva rata odloženih poreza i doprinosa

Prva rata odloženih poreza i doprinosa dospeva 10. februara 2021. godine.

Pogledaj vest
04.02.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun poreske amortizacije

Obračun porеskе amortizacijе u skladu sa članom 10b. Zakona o porеzu na dobit pravnih lica.

Pogledaj vest
1 2 3 5