računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
20.02.2018

Pravo na prenošenje gubitaka u slučaju statusne promene

Korišćenje poreske pogodnosti ne prestaje u slučaju statusnih promena ili promena pravne forme privrednih društava

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

15.05.2015

Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica

Izmenjeni su pravilnici o sadržini poreskih bilansa za privredna društva, nedobitne organizacije i stalne poslovne jed...

22.05.2015

Poreski aspekt likvidacije

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, ...

19.06.2015

Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. juna 2015. godine, sledeću ...

1 2 3 4