računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
07.11.2019

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

05.11.2019

Rashod iskazan po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane zakupca nepokretnosti

Porеski trеtman rashoda iskazanog po osnovu porеza na imovinu plaćеnog od stranе pravnog lica – zakupca nеpokr...

23.10.2019

Donacije i sponzorstvo

S obzirom da donacija i sponzorstvo imaju različit poreski tretman izuzetno je važno napraviti razliku.

22.10.2019

Kapitalni dobitak - prodaja udela - Kipar

Poreski tretman kapitalnog dobitka koji nerezidentno pravno lice (rezident Republike Kipar) ostvari prodajom udela u rez...

30.09.2019

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

20.09.2019

Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica

Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga is...

16.09.2019

Donacije ili uzorci - pravni i poreski aspekt

Izdaci za donacije predstavljaju rashode nastale određenim davanjima u dobrotvorne svrhe, odnosno rashode koji nisu u d...

20.02.2018

Pravo na prenošenje gubitaka u slučaju statusne promene

Korišćenje poreske pogodnosti ne prestaje u slučaju statusnih promena ili promena pravne forme privrednih društava

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

15.05.2015

Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica

Izmenjeni su pravilnici o sadržini poreskih bilansa za privredna društva, nedobitne organizacije i stalne poslovne jed...

22.05.2015

Poreski aspekt likvidacije

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

1 2 3