računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
16.09.2019

Donacije ili uzorci - pravni i poreski aspekt

Izdaci za donacije predstavljaju rashode nastale određenim davanjima u dobrotvorne svrhe, odnosno rashode koji nisu u d...

20.02.2018

Pravo na prenošenje gubitaka u slučaju statusne promene

Korišćenje poreske pogodnosti ne prestaje u slučaju statusnih promena ili promena pravne forme privrednih društava

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

15.05.2015

Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica

Izmenjeni su pravilnici o sadržini poreskih bilansa za privredna društva, nedobitne organizacije i stalne poslovne jed...

22.05.2015

Poreski aspekt likvidacije

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

19.06.2015

Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. juna 2015. godine, sledeću ...

19.08.2015

Knjigovodstveni i poreski tretman radne odeće za zaposlene

Poslodavac je dužan da zaposlenima obezbedi sigurnost i zdravlje na radu, a jedno od sredstava zaštite jeste i radna o...

07.10.2015

Devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra

Vlada je usvojila Uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u ze...

16.10.2015

Of-šor kompanije uglavnom služe za izvlačenje para

Na listi poreskih rajeva koju je objavila Evropska komisija ukupno je 30 “rajskih” teritorija, a čak 18 povezano je...

31.10.2015

Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe (na službenom putovanju)

Poslodavac može odobriti zaposlenom isplatu naknade za korišćenje sopstvenog privatnog automobila u službene svrhe. ...

20.02.2018

Ispravka i otpis potraživanja u poslovnim knjigama

Računovodstveni i poreski aspekt indirektne i direktne ispravke potraživanja

1 2