Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit je 28. jun

Poreski obveznici su dužni da podnesu poresku prijavu za dobit koju su ostvarili u periodu za koji se utvrđuje porez. Poreska prijava podnosi se u roku od 180 dana od dana isteka perioda.

Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit ostvarenu u 2023. godini pada u petak 28. juna 2024. godine.

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da podnese i poreski bilans u kome utvrđuje osnovicu za obračun poreza.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: