računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
20.11.2019

Od sledeće godine u Srbiji i "e-stranac"

Lakša trgovina, prolaz robe bez carina i čekanja, putovanja bez pasoša, lakše zapošljavanje u Srbiji, Severnoj Make...

18.11.2019

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Izraelom

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je stupio na snagu 25...

15.11.2019

Da li rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu?

Rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovima i na način koji propiše Narodna banka S...

07.11.2019

Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je nedavno utvrdila predloge nekoliko zakona iz oblasti poreza i privrede i uputila ih u skupštinsku proce...

31.10.2019

Šta se može plaćati efektivnim stranim novcem

Efektivni strani novac su potraživanja u gotovini, odnosno papirni ili kovani novac koji glasi na stranu valutu.

25.10.2019

Šta se može plaćati u devizama u zemlji

Članom 34. Zakona o deviznom poslovanju, plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici može da se vrši i u devizama.

22.10.2019

Devizna kontrola Narodne banke Srbije

Rezidenti Republike Srbije su dužni da izveštavaju Narodnu banku Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

17.10.2019

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Rezidenti su dužni da izveštavaju Narodnu banku Srbije o određenim vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom.

28.07.2015

Izjava o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

Na stranici našeg sajta Obrasci postavili smo Izjavu o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovins...

23.03.2017

Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. april 2017. godine

OPIS OBAVEZEROK ZA DOSTAVLJANJE OBRAZACAOSNOVPROPISIzvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba i...

26.04.2017

Državni i verski praznici u Republici Srbiji

Praznovanje predstojećeg Praznika radaPrema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Službeni gla...