Izmenjen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Rumunijom

Od 5. oktobra 2023. godine u Republici Srbiji, u odnosu na sve vrste poreza koji nisu porezi po odbitku, počinje da se primenjuje Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (“Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 – dalje: Ugovor) izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/2018 – dalje: MK).

Ugovor se, u odnosu na sve vrste poreza koji nisu porezi po odbitku, u Rumuniji primenjuje od 1. januara 2024. godine.

U odnosu na poreze po odbitku, Ugovor se, i u Republici Srbiji i u Rumuniji, primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora (u konsultaciji sa nadležnim organom Rumunije) pripremio je nadležni organ Republike Srbije i on predstavlja njegovo razumevanje izmena koje su u Ugovor unete zbog MK.

* * *

Izmenjeni tekst Ugovora biće blagovremeno objavljen na sajtu Ministarstva finansija (u rubrici: “Propisi – ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja” https://www.mfin.gov.rs/propisi/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja/).

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: